#NiskiePodatki – zmiany w prawie podatkowym od 1 lipca 2022 r.

20.06.2022

 

W dniu 14 czerwca br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która upraszcza i stabilizuje system podatkowy. Szczegóły zmian, które wejdą w życie od 1 lipca 2022 r. oraz zapowiedź bezpłatnych spotkań informacyjnych przedstawili podczas konferencji prasowej sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Artur Soboń, wojewoda lubelski Lech Sprawka i dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Artur Krukowski.

 

- Dzisiaj rozpoczynamy cykl spotkań informacyjnych, tuż przed wejściem w życie ustawy z dniem 1 lipca br. To w praktyce oznacza, że już w lipcu te zaliczki, które mamy pobierane na podatek dochodowy, będą pobierane w oparciu o jednolity system zaliczek, który ta ustawa wprowadza. Robimy to, aby system zaliczek był proporcjonalny, to znaczy, żeby nie dochodziło do sytuacji, w której podatnicy mieliby w roku przyszłym dopłaty z tytułu zobowiązania podatkowego. Dzięki wprowadzeniu zmian, w całym roku podatkowym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. rozliczymy się w oparciu o jednolity, spójny, przewidywalny i zrozumiały system podatkowy – mówił wiceminister finansów Artur Soboń. – System ten zaproponowaliśmy w trakcie roku podatkowego, co jest niestandardowe, ale jednocześnie gwarantuje, że zmiany w skali roku będą neutralne, albo na korzyść podatnika. Zmiany podatkowe są uzupełnieniem tych przepisów, które już weszły w życie 1 stycznia 2022 r. o nową stawkę w skali podatkowej z 17 proc. na 12 proc. To w praktyce oznacza, że dokonaliśmy demontażu w ramach tych podatkowych rozwiązań w ramach Polskiego Ładu, które były skomplikowane, nieprzewidywalne i niezrozumiałe dla podatników, m.in. ulgi dla klasy średniej, na rzecz rozwiązań powszechnych, systemowych i zrozumiałych – dodał.

 

Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej

Obniżenie stawki PIT z 17 proc. na 12 proc. umożliwia likwidację tzw. ulgi dla klasy średniej. Kwota wolna od podatku pozostaje na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł. Dla niektórych przedsiębiorców (niekorzystających z obniżonej stawki PIT) wprowadzone zostało odliczenie części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania.

 

Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej będą mogli rozliczyć w podatku dochodowym zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu.

 

W przypadku liniowców limit wyniesie 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu). Dla ryczałtowców będzie to 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu). Natomiast dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku). Ustawa daje również możliwość ponownego wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt.

 

Preferencje prorodzinne

Ustawa przywraca preferencyjne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci na zasadach sprzed 2022 r. Z podwójnej kwoty wolnej (60 tys. zł) korzystać będą wszyscy samotni rodzice.

 

Zwiększony został limit kwoty dochodów dziecka, który warunkuje skorzystanie z preferencji podatkowych przez rodziców (z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r.), a renta rodzinna rozdzielona została od dochodów rodzica, dzięki czemu dziecko skorzysta z „własnej” kwoty wolnej.

 

W wyniku wprowadzonych zmian nie będzie pobierana składka zdrowotna od renty małoletnich dzieci oraz od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich – do 6000 zł wynagrodzenia rocznie.

 

OPP z 1,5 proc.

Podpisana ustawa podniosła również wysokość procentową podatku przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego z 1 proc. do 1,5 proc.

 

#NiskiePodatki to również:

 • Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT (formularze: PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, PIT-38). Zeznania te będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.
 • Fakultatywny wzór PIT-2, w którym zawierać się będą oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki.
 • Ulga na zabytki w nowym kształcie – wyłącznie na renowację, konserwację i remonty z nowym warunkiem formalnym polegającym na tym, że skorzystać z niej będzie można po zatwierdzeniu remontu przez konserwatora zabytków.

 

Kwota wolna u kilku pracodawców i przy umowach zlecenia

Nowe regulacje rozwiązują problem podatników mających kilka różnych źródeł dochodu równocześnie. Chodzi o osoby, które mają np. kilka umów o pracę albo łączą pracę z emeryturą. Po zmianach, od 1 stycznia 2023 r. będą one mogły upoważnić nawet trzech płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę 3,6 tys. zł). W przypadku jednej umowy/świadczenia kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł miesięcznie, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł.

 

Od 1 stycznia 2023 r. kwota wolna będzie uwzględniana także w rozliczeniu miesięcznym przy umowach zlecenia.

 

Bezpłatne spotkania informacyjne online i stacjonarne

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa przygotowali i prowadzą cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych nt. zmian w systemie podatkowym. Spotkania są przeznaczone dla przedsiębiorców, osób zajmujących się obsługą kadr i płac, pracowników, emerytów i rencistów oraz rodziców.

 

Jak podkreślał dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Artur Krukowski, w ramach przyjaznej obsługi podatników, eksperci administracji skarbowej przekażą podczas spotkań wszelkie informacje dotyczące zmian w systemie podatkowym oraz odpowiedzą na pytania związane z nowymi regulacjami. Pierwsze spotkania online już się odbyły. Zapraszamy do rejestracji na kolejne spotkania online poprzez stronę internetową: pfrportal.pl/niskie-podatki/ Spotkanie stacjonarne odbędzie się natomiast w Lublinie, w czwartek 30 czerwca br. o godz. 9.00 oraz o godz. 17.00 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Każde spotkanie będzie dotyczyć takich tematów jak:

 • obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc.
 • likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej
 • uchylenie mechanizmu odroczenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w 2022 r.
 • uelastycznienie zasad stosowania kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek)
 • możliwość wyboru skali podatkowej przez podatników opodatkowanych podatkiem liniowym i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • możliwość odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej
 • przywrócenie preferencyjnego rozliczania dochodów rodziców samotnie wychowujących dzieci
 • wprowadzenie szeregu nowych preferencji prorodzinnych w tym m.in. zwiększenie kwoty dochodów dziecka bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców, czy rozdzielenie renty rodzinnej od dochodów rodzica
 • zasady składania informacji o liczbie dzieci dla podatników, którzy korzystają z ulgi dla rodzin 4+.

 

 

 

Informacje za Ministerstwo Finansów.