Nowe drogi w Lubelskiem. Zobacz kto dostał pieniądze (wideo, lista)

12.06.2018

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa, na której wojewoda przedstawił listę samorządów, które otrzymają wsparcie z rządowego programu na rzecz rozwoju konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. - W województwie lubelskim zostały zgłoszone wnioski z gmin i powiatów na łączną kwotę dofinansowania ok. 250 mln zł., a dysponowaliśmy kwotą ok. 38 mln - podkreślił wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
 
Zobacz wideo z konferencji https://www.facebook.com/LubelskiUrzadWojewodzki/?ref=bookmarks
 
- Jesteśmy w stanie zabezpieczyć tymi 38 mln zł potrzeby 15% tych, którzy w szybkim tempie przygotowali wnioski i je złożyli. Na liście podstawowej znajduje się 30 podmiotów, 4 powiaty i 26 gmin. Za te środki uda się wybudować ok. 50 km dróg, blisko 30 gminnych i 20 powiatowych – dodał wojewoda, który zaznaczył także, że są to drogi niezwykle ważne, na które gminy i powiaty nie uzyskiwały nigdy dotacji zewnętrznych, jak np. powiat parczewski i gmina Podedwórze.
 
- Pod względem ilości pozyskanych zasobów finansowych, 38 mln z tych 500 mln,  jesteśmy na trzecim miejscu w kraju pod względem środków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jeśli chodzi o obszar województwa na pierwszym miejscu – podsumował wojewoda.Jak zapewnił, nie są to jedyne fundusze, jakie województwo lubelskie otrzyma w najbliższym czasie. Już jesienią ma zostać uruchomionyu specjalny fundusz dróg lokalnych, w którym na woj. lubelskie przypadnie ok. 400 mln zł.
 
                                                                                  ***
 
500 milionów złotych to dodatkowe pieniądze z dotacji celowej budżetu państwa, które rząd premiera Mateusza Morawieckiego zdecydował się przeznaczyć na inwestycje w drogi lokalne w całej Polsce. Samorządy gminne i powiatowe mogą z nich współfinansować inwestycje w drogi lokalne w 2018 roku. Formalna nazwa programu, w ramach którego udzielane są dotacje, to "Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej" (program wsparcia dróg lokalnych).
 
Razem z 800 milionami złotych z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019", rząd przeznaczy w sumie w 2018 roku 1,3 miliarda złotych na inwestycje w drogi lokalne.
 
OSTATECZNA LISTA ZADAŃ ZAKWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA
/sites/default/files/Ostateczna%20lista%20zada%C5%84%20zakwalifikowanych%20do%20dofinansowania.pdf