Nowe inwestycje w gminie Krasnystaw

20.02.2021

 
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Krupe oraz przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 110000L to inwestycje zrealizowane z dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz Funduszu Dróg Samorządowych. W ich uroczystym otwarciu wziął udział wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik.
 
W wydarzeniu uczestniczyli także m.in. posłowie na Sejm RP Teresa Hałas i Krzysztof Grabczuk, senator Józef Zając, wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, członek zarządu województwa lubelskiego Sebastian Trojak oraz przedstawiciele władz samorządowych.
 
Całkowity koszt termomodernizacji Szkoły Podstawowej wyniósł 1,5 mln zł, z czego 750 tys. zł dofinansowano ze środków Unii Europejskiej. Celem inwestycji było ograniczenie zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych, wzrost udziału energii produkowanej z OZE, a także zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynku, obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.
 
Przebudowa drogi gminnej Nr 110000L o długości 900 m objęła budowę chodnika i kolektora odwadniającego, a także rozbudowę drogi wraz a jej poszerzeniem, budowę zjazdów publicznych i indywidualnych. Całkowita wartość projektu to 1,5 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 800 tys. zł.