Nowe sposoby w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych

20.03.2017

Wojewoda Lubelski profesor Przemysław Czarnek objął patronatem honorowym oraz wziął udział w konferencji pn. ,,Rola PET/CT w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych”. Spotkanie odbyło się w sali błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
Podczas konferencji wojewoda lubelski Przemysław Czarnek skierował kilka słów do zebranych gości mówiąc o poważnym problemie jakim są choroby nowotworowe w dzisiejszym społeczeństwie, porównując walkę z nowotworem do wojny, do której musimy się solidnie przygotować. Zdaniem wojewody statystyki wskazują na  „tsunami onkologiczne” jakie jest przed nami, co wynika z wielu złożonych czynników które do tego prowadzą, dlatego też zaistniała potrzeba do jak najlepszego przygotowania się do walki z wrogiem jakim są choroby onkologiczne. Profesor Przemysław Czarnek podkreślił ogromną rolę PETa podczas tych inicjatyw oraz wyraził nadzieję na większe wykorzystanie PETa i zwiększenie jego zasięgu.
 
Organizatorem konferencji była Społeczna Rada do spraw Ochrony Zdrowia przy Wojewodzie Lubelskim oraz NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Zamościu. Głównym tematem konferencji na której głos zabrali specjaliści w dziedzinie hematologii, onkologii oraz medycyny nuklearnej było podkreślenie roli badań PET/TK podczas hospitalizacji oraz diagnostyki chorób nowotworowych.
 
 

***
 
PET to innowacyjnej metoda z zakresu diagnostyki obrazowej, której nazwę można przetłumaczyć jako pozytonowa tomografia emisyjna. Metoda ta charakteryzuje się niezwykłymi możliwościami, wykraczającymi poza podstawowe techniki radiologiczne – w szczególności umożliwia wykrywania zmian w funkcjonowaniu organizmu na poziomie komórkowym, a rezultat pomiarów prezentowany jest w postaci obrazów diagnostycznych warstwa po warstwie. Powstanie technologii PET to historia odkryć naukowych, dokonywanych przez naukowców i konstruktorów (w tym pięciu noblistów z różnych dziedzin nauki) przez dziesiątki lat, których efekty pracy ostatecznie zostają scalone w jednym urządzeniu diagnostycznym, umożliwiającym diagnostykę chorób nowotworowych, kardiologicznych i neurologicznych.
 
Początki tej metody związane są z odkryciami fizycznymi i biochemicznymi wczesnych lat 30-stych. Był to okres, w którym zwłaszcza fizyka rozwijała się niezwykle dynamicznie - i to niezależnie w dwóch odrębnych działach teoretycznych. Pierwszy kierunek - związany ze zjawiskami na skalę kosmosu - opisywał Albert Einstein. Natomiast drugi kierunek badań prowadził do mikroświata atomów, gdzie odkryto, że cząstki takie jak elektron nie zachowują się jak znane z życia codziennego piłeczki, tylko jak obiekty matematyczne. W tym świecie istnieć – to znaczy być rozwiązaniem równania matematycznego.