Nowi obywatele RP

20.01.2016

Odegranie Mazurka Dąbrowskiego rozpoczęło uroczystość wręczenia 13 osobom aktów nadania obywatelstwa polskiego. Oficjalne zaświadczenia potwierdzające nową przynależność państwową przekazał wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. Każdy z nowych obywateli otrzymał również egzemplarz Konstytucji oraz flagę Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystości udział wzięli członkowie rodzin oraz przyjaciele osób odbierających obywatelstwo.
 
 „Dzisiejsza uroczystość jest ważna i radosna dla nas wszystkich: dla Państwa, którzy otrzymaliście polskie obywatelstwo, a także dla nas, ponieważ zyskaliśmy współobywateli, z którymi będziemy dzielić dziedzictwo historyczne i kulturowe naszej Ojczyzny oraz budować jej przyszłość” powiedział do zebranych wicewojewoda Gmitruczuk.
 
Najmłodsza uczestniczka wydarzenia - nowa obywatelka Polski urzekła gości uroczystości okolicznościowym wierszem wypowiedzianym płynnie w języku polskim.
 
Nowi obywatele pochodzą z Ukrainy, Armenii i Kazachstanu. Wręczony im dzisiaj dokument uprawnia do otrzymania dowodu osobistego i zapewnia wszystkie przywileje związane z posiadaniem obywatelstwa polskiego.
Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego reguluje ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim.