Oświadczenie w związku z powtarzającym przekłamania listem naukowców do Rektora KUL

18.10.2018

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek czuje się doceniony faktem, że list do Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w jego sprawie skierowali naukowcy, m.in. twórczyni „wybitnego odkrycia”, że w niektórych krajach „w związkach jednopłciowych rodzi się tyle samo dzieci, a często więcej, niż w związkach różnopłciowych”.
 
Co najważniejsze jednak wojewoda stanowczo sprzeciwia się kłamstwu zawartemu w tym piśmie, które twierdzi, że Przemysław Czarnek „zaprzecza poszanowaniu praw mniejszości i zakazowi dyskryminacji”. Wojewoda w swoich wypowiedziach – które były wielokrotnie zniekształcane, a także wprost fałszowane w różnorodnych przekazach – skonfrontował jedynie częsty fakt dostrzegania przez sądy wyłącznie praw mniejszości, a niedostrzegania w tym samym czasie praw większości. Wskazał, że demokracja, będąca rządami większości respektującymi prawa mniejszości, nie może przekształcać się w dyktat mniejszości względem większości.
 
Prosząc wszystkich o niefałszowanie przekazu i wczytywanie się w proste publiczne oświadczenia dr habilitowany Przemysław Czarnek pozostaje zarazem do dyspozycji Księdza Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Profesora Antoniego Dębińskiego, mając stale na sercu zawołanie swojej stuletniej Alma Mater: „Deo et Patriae”.
 
 
                                                                                                              Rzecznik Prasowy Wojewody
                                                                                                                                     /-/                        
                                                                                                                        Radosław Brzózka