O bezpieczeństwie prawnym dziecka na konferencji naukowej

24.05.2019

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wziął udział w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Bezpieczeństwo Prawne Dziecka w Państwach Demokratycznych w Procesie Integracji Europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy. Organizatorem wydarzenia była Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie.
 
W swoim wystąpieniu poświęconym bezpieczeństwu prawnemu dziecka w prawie polskim wojewoda zwrócił uwagę
na rolę jaką bezpieczeństwo odgrywa w rozwoju ludzkim. – Bez bezpieczeństwa człowiek nie rozwija się, to jest jedna
z pierwszych potrzeb człowieka. Bezpieczeństwo prawne to jest jeden z aspektów bezpieczeństwa w ogóle. Bez tego bezpieczeństwa trudno mówić o realizacji kolejnych potrzeb człowieka, tych potrzeb już wyższych. Człowiek, który nie czuje się bezpiecznie, nie czuje wsparcia, nie czuje ochrony przed jakimikolwiek zagrożeniami jest człowiekiem zaszczutym,
jest człowiekiem lękliwym, człowiekiem, który ucieka, a nie rozwija się stąd to bezpieczeństwo jest mu niezwykle potrzebne –
podkreślił wojewoda Czarnek.
 
Wśród gości, którzy wzięli udział w przedsięwzięciu byli m.in. wiceminister spraw zagranicznych prof. Piotr Wawrzyk, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, ks. prof. Antoni Dębiński, rektor KUL oraz prezes Oddziału PAN w Lublinie prof. Tomasz Trojanowski.