O wyzwaniach nowoczesnej edukacji. Konferencja z udziałem wojewody

08.06.2021

 
O wyzwaniach i nowoczesnych narzędziach służących rozwiązywaniu problemów współczesnej oświaty debatowali uczestnicy VIII Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości”, którą otworzył wojewoda lubelski Lech Sprawka. – Dyskusji na temat oświaty nigdy za dużo, tym bardziej, jeśli oświata ma nadążać za rozwojem współczesnym, to musi się ona również w ślad za tym dynamicznie zmieniać – rozpoczął wojewoda.
 
Samorządowcy oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli rozmawiali o przyszłość edukacji i wyzwaniach, jakie przed nimi stoją. Wśród zaproszonych gości byli również m.in. lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk i prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, który podczas spotkania odebrał statuetkę „Samorządowiec roku 2020”.
 
Gospodarzem spotkania była Międzykomunalna spółka akcyjna Municipium S.A. - wydawca Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota, miesięcznika Pracownik Samorządowy. Organizatorów reprezentowali Janusz Król, redaktor naczelny Wspólnoty i prezes Municipium S.A. Zdzisław Majewski.
 
- Starohinduska maksyma mówi, że gdyby wszystkie modlitwy uczniów zostały wysłuchane, to nie przeżyłby żaden nauczyciel. Zwróćcie Państwo uwagę, że pandemia dowiodła, że jest dokładnie odwrotnie. Wszyscy z niecierpliwością czekali na bezpośredni kontakt z nauczycielem, i to zarówno uczniowie, rodzice, ale i vice versa, nauczyciele również tęsknili – za wychowankami, za tą bezpośrednią interakcją. Dlatego też pandemia unaoczniła, jak ważną rolę w systemie oświaty odgrywa nie tylko infrastruktura, wyposażenie, ale przede wszystkim czynnik ludzki, osobowy – w osobie nauczyciela – powiedział wojewoda Lech Sprawka. - Dlatego też wszelkie działania zmierzające ku poprawie warunków pracy nauczycieli i to zarówno ze strony programowej, ale również zabezpieczenia warsztatu pracy, łącznie z zabezpieczeniem socjalnym są niezmiennie ważne – dodał.
 
- Życzę uczestnikom tej debaty, żeby jak najwięcej dobrych pomysłów, sygnałów, znalazło się w podsumowaniu wyników tej konferencji, które mogłyby być wykorzystane zarówno przez władzę wykonawczą, ale również ustawodawczą w kreowaniu dalszego rozwoju edukacji. W szczególności tych, które będą miały wpływ na rozwój naszego kraju – podsumował wojewoda lubelski.
 
Podczas trzech paneli omówione zostały następujące zagadnienia: Jak poprawić finansowanie oświaty, Szkoła 4.0 i narzędzia edukacji przyszłości, Jak wyrównać szanse edukacyjne po zdalnym nauczaniu i przedstawione dwa wykłady: Edukacja na drodze cyfrowej transformacji – wyzwania i rozwiązania na miarę potrzeb oświaty, Czego o naszej edukacji dowiedzieliśmy się podczas pandemii.