Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

01.05.2021

 

Historia obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest bardzo bogata i odzwierciedla historię naszej Ojczyzny. Jako Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócone zostało ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 roku i przybrało pewną stałą formułę.

 

Jednak ze względu na sytuację epidemiczną, podobnie jak w ubiegłym roku, tegoroczne obchody będą w swojej zewnętrznej formule bardzo ograniczone. W Lublinie rozpoczną się mszą św. w intencji Ojczyzny w archikatedrze lubelskiej o godz. 10.00.

Po mszy, przedstawiciele różnych środowisk reprezentowanych w Komitecie Honorowym - w imieniu wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego - złożą kwiaty pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja, z zachowaniem ograniczeń epidemicznych.

 

Program:

 

Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, ul. Królewska 10
godz. 10.00 Msza św. w intencji Ojczyzny

 

Plac Litewski
godz. 11.30 Oficjalna część obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

  • meldunek dowódcy uroczystości i powitanie kompanii honorowej
  • odegranie hymnu państwowego i podniesienie flagi państwowej na maszt
  • odegranie pieśni „Witaj majowa jutrzenko”
  • wystąpienie wojewody lubelskiego
  • apel pamięci
  • salwa honorowa
  • składanie kwiatów przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja

 

 

Przeczytaj Odezwę >>>