Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

20.05.2022

 

- Wydarzenia z ostatnich kilkunastu miesięcy pokazały realnie, jak wielkie znaczenie w systemie bezpieczeństwa państwa polskiego ma formacja Straży Granicznej. Podstawowym dobrem każdego obywatela naszego kraju jest jego bezpieczeństwo, w szczególności bezpieczeństwo zewnętrzne – podkreślał wojewoda lubelski Lech Sprawka podczas obchodów Święta Straży Granicznej z okazji 31. rocznicy powstania placówki.
 
Na zaproszenie komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie gen. bryg. SG Jacka Szcząchora wojewoda lubelski Lech Sprawka i wicewojewoda Robert Gmitruczuk uczestniczyli w obchodach Święta Straży Granicznej z okazji 31. rocznicy powstania placówki. Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele pw. św. Kazimierza w Chełmie. Część oficjalna odbyła się na placu apelowym w komendzie oddziału.
 

Historia oddziału rozpoczęła się 30 kwietnia 1991 r., kiedy komendant główny Straży Granicznej w związku z ustawą z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej polecił swoim zarządzeniem zorganizować Oddział Straży Granicznej w Chełmie.
 
Dziś Nadbużański Oddział Straży Granicznej to największy oddział SG w Polsce. Strzeże już nie tylko granic Rzeczpospolitej Polskiej, lecz także granicy zewnętrznej Unii Europejskiej i Strefy Schengen czyli obszaru, na którym zniesiona została kontrola graniczna na granicach wewnętrznych oraz stosowane są ściśle określone jednolite zasady dotyczące kontroli na granicach zewnętrznych.
 
- Te procesy, które rozpoczęły się w ubiegłym roku na granicy polsko-białoruskiej sprawiły, że znaleźliście się w centrum uwagi. W służbie na granicy polsko-białoruskiej rolę w realizacji części zadań Straży Granicznej weszły też inne służby. Te, które wspomagały zarówno w okresie stanu wyjątkowego i w okresie, w którym teraz jesteśmy – z ograniczonym zakazem przebywania na terenie przygranicznym. Dzisiejszy dzień jest współświętem dla pozostałych służb mundurowych Wojsk Operacyjnych, Wojsk Obrony Terytorialnej, Policji, Straży Pożarnej. Za to wszystko składam Wam wszystkim serdeczne podziękowania. Sympatia i wdzięczność społeczeństwa będzie trwałą formą podziękowania. Przygotowanie Straży Granicznej do przyjęcia uchodźców – a według dzisiejszych statystyk na odcinku lubelskim granicę przekroczyło ponad 1,5 mln uchodźców z Ukrainy – to przede wszystkim dzięki Wam udało się bardzo sprawnie przyjąć i zaopiekować się uchodźcami. Jest wiele powodów dla wszystkich Państwa. Życzę znakomitego dalszego rozwoju zawodowego i powodzenia w życiu osobistym, by Wasza służba była powodem do dumy i radości – dodał wojewoda lubelski.
 
Podczas spotkania wojewoda lubelski i gen. bryg. Jacek Szcząchor uhonorowali funkcjonariuszy Medalami za Zasługi dla Straży Granicznej. W podziękowaniu za pełnioną służbę wręczone zostały również Medale 30-lecia Straży Granicznej, Odznaki Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej i wyróżnienia za wsparcie NOSG. Z kolei dyrektor NBP Oddziału Okręgowego w Lublinie Ilona Skibińska-Fabrowska przekazała przedstawicielom służb mundurowych pamiątkowe monety „30. rocznica powołania Służby Granicznej”.
 
- Podczas naszego zeszłorocznego spotkania życzyłem funkcjonariuszom spokoju, który pozwoli z optymizmem patrzeć w przyszłość. Tymczasem kolejne miesiące przyniosły nam nagromadzenie wydarzeń, które zaniepokoiły świat i zakwestionowały poczucie bezpieczeństwa wielu z nas: trwająca pandemia, kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej, początek brutalnej agresji Rosji na Ukrainę. Ta sytuacja wymagała od Straży Granicznej wytężonej pracy, której celem było dodatkowe zabezpieczenie granicy i jednocześnie wsparcie uchodźców. Dla naszego oddziału był to test, który w mojej ocenie zdaliśmy z powodzeniem. Nie byłoby to jednak możliwe bez intensywnych działań i ścisłej współpracy między służbami, samorządami, instytucjami i władzami naszego województwa. Budujący jest fakt, że potrafimy się tak wzorowo wspierać i uzupełniać – mówił komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie gen. bryg. SG Jacek Szcząchor.
 
- Dziękuję, że swoją postawą udowodniliście, że mundur nie jest jedynie strojem służbowym, a powołaniem i nośnikiem wartości, które dla innych są przykładem, a dla nas powodem do największej dumy. Gratuluję Wam mniejszych i większych sukcesów. Służba jest wymagająca i stresująca, ale wierzę, że niezmiennie pozostaje dla Was źródłem wielkiej satysfakcji. Pracownikom cywilnym dziękuję za wsparcie, profesjonalizm i wiedzę, dzięki którym nasz oddział funkcjonuje jeszcze sprawniej – dodał komendant NOSG.
 
Nadbużański Oddział Straży Granicznej ochrania granicę pań­stwową z Republiką Białorusi i Ukrainą o łącznej długości odcinka 467 km 570 m, w tym z Republiką Białorusi – 171 km 310 m i z Ukrainą 296 km 260 m.