Obchody 50-lecia Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku

24.06.2016

Wojewoda lubelski prof. Przemysław Czarmek wręczył 39 odznaczeń państwowych dla najbardziej zasłużonych pracowników Domu Pomocy Społecznej w Świdniku. Okazją ku temu był jubileusz 50-lecia DPS. Spotkanie odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku.
 
To jest 50 lat świadczenia postawy miłości chrześcijańskiej. To jest najważniejsze w działalności pracowników socjalnych – tymi słowami Przemysław Czarnek podziękował i pogratulował wszystkim pracownikom za zaangażowanie i trud w kształtowanie lokalnej społeczności.
 
Podczas uroczystości odznaczeniami państwowymi przyznanymi przez Prezydenta RP zostali uhonorowani szczególnie wyróżniający się pracownicy DPS. Wojewoda wręczył 20 złotych, 13 srebrnych i 6 brązowych Medali za Długoletnią Służbę.
 
Ponadto na ręce dyrektora DPS w Świdniku Janusza Kukiełki wojewoda złożył dyplom uznania wraz z medalem za stworzenie przestrzeni szacunku, życzliwości i pomocy, zapewnienie godnego życia osobom, które z powodu wieku, choroby czy niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować.
 
Jubileuszowa uroczystość zakończyła się prezentacja multimedialną przedstawiającą dotychczasową działalność DPS w Świdniku i krótką częścią artystyczną w wykonaniu mieszkańców Domu.