Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Pracownicy oświaty odznaczeni

10.10.2019

Z udziałem m.in. wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Sylwestra Tułajewa, posła na Sejm RP Lecha Sprawki, wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, lubelskiego kuratora oświaty Teresy Misiuk i dyrektora generalnego Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego Agaty Gruli, w  LUW odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej.
 
Podczas uroczystości pracownicy oświaty odebrali odznaczenia państwowe nadane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Były to Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę. Pracownikom zostały wręczone też Medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody ministra edukacji narodowej i nagrody kuratora oświaty.
 
Z kolei wojewoda i pracownicy Urzędu otrzymali gratulacje od kuratora oświaty z okazji jubileuszu 100-lecia administracji rządowej w województwie lubelskim. Teresa Misiuk przekazała wyrazy uznania dla dorobku LUW, licznych inicjatyw i przedsięwzięć. Podziękowała za profesjonalizm i efektywną współpracę na rzecz dobra wspólnego, w szczególności za wsparcie środowiska oświatowego w wykonywaniu działań. Życzyła sukcesów w budowaniu chlubnej tradycji Korpusu Służby Cywilnej i  LUW w Lublinie.
 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wojewoda lubelski i lubelski kurator oświaty wystosowali specjalny list dla nauczycieli, wychowawców, dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, przedstawicieli organów prowadzących i pracowników oświaty województwa lubelskiego. - Praca w oświacie to ogromna odpowiedzialność, ale i wielki zaszczyt. Dzięki Nauczycielom i Wychowawcom kolejne pokolenia zdobywają wiedzę, rozwijają zainteresowania, budują relacje z rówieśnikami, uczą się odpowiedzialności za własne decyzje. Rzesza pracowników obsługi i administracji szkolnej, instytucji wspomagających, nadzorujących oraz prowadzących placówki tworzy fundamenty, bez których trudno samym nauczycielom budować oświatowe osiągnięcia, bowiem edukacja to dziedzina, w której sukcesy osiąga się wyłącznie w zespole – można przeczytać w liście.
 
Dzisiaj odbyły się też obchody Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim (Delegatura KO w Białej Podlaskiej). Za nami uroczystości w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim z tej okazji (Delegatura KO w Zamościu). Z kolei na jutro zaplanowane jest spotkanie w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie (Delegatura KO w Chełmie).
 
 
                                                                                                 ***
 
Dzień Edukacji Narodowej to święto oświaty obchodzone 14 października. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej,która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 14 października 1773 roku.