Obchody Dnia Strażaka w jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 4 w Lublinie

24.05.2022

 
Na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej Nr 4 w Lublinie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Strażaka, w której uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka. Spotkanie połączone było z przekazaniem nowych samochodów pożarniczych Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie i wręczeniem odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe.
 
- Straż pożarna to służba, która działa na wielu frontach w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa. Ostatnio została rozszerzona formuła zadań realizowanych przez państwową i ochotniczą straż pożarną w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa obywateli. To m.in. wynika z tego, że straż pożarna dysponuje odpowiednimi środkami, odpowiednią bazą do realizacji takich zadań – podkreślał wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
- Wielość zadań, których doświadcza straż pożarna świadczy o tym, jak ważne miejsce stanowi w systemie bezpieczeństwa państwa. Rozpoczęliśmy współpracę od ptasiej grypy, później ASF, pandemia koronawirusa, kryzys na granicy polsko-białoruskiej, w tej chwili działania związane z przyjęciem uchodźców. Straż pożarna jest jednym z najważniejszych elementów obrony cywilnej kraju – dodał wojewoda lubelski.
 
Wojewoda lubelski Lech Sprawka i lubelski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski, w asyście komendanta miejskiego PSP w Lublinie st. bryg. Marka Fiutki uhonorowali funkcjonariuszy Brązowymi Odznakami „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Odznaczenie resortowe nadane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji zostało ustanowione w 1997 roku jako odznaczenie za ratowanie życia i ochronę mienia. Odznaka nadawana jest w szczególności za wykazanie wyjątkowej ofiarności i odwagi w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz za długoletnią ofiarną służbę lub działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej.
 
Akty o nadaniu awansów na wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerskim, aspiranckim i podoficerskim wręczyli lubelski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski, w asyście komendanta miejskiego PSP w Lublinie st. bryg. Marka Fiutki.
 
Lech Sprawka złożył gratulacje uhonorowanym odznaczeniami i aktami i awansami na wyższe stopnie służbowe. Życzył dalszego rozwoju zawodowego i dobra w życiu osobistym.
 
- Na ręce całej formacji składam głęboki pokłon i podziękowanie w imieniu mieszkańców całego województwa lubelskiego. Jesteśmy Waszymi wielkimi dłużnikami. Poczucie bezpieczeństwa - mimo tego, że za wschodnią granicą toczy się wojna - to wielka zasługa m.in. Waszej formacji. Poczucie bezpieczeństwa nie jest związane z tym bezpieczeństwem zewnętrznym, ale i wewnętrznym. Do tej inwentaryzacji zadań należałoby jeszcze dodać różne niespodziewane zdarzenia związane z pogodą, te drogowe i wiele innych. Wy zawsze jesteście gotowi nieść pomoc – mówił wojewoda lubelski.
 
Akty przekazania pojazdów pożarniczych i kluczyki na ręce komendanta miejskiego PSP w Lublinie st. bryg. Marka Fiutki przekazali wojewoda lubelski Lech Sprawka, lubelski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Grzegorz Alinowski i wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski. Pojazdy z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie zostały zakupione ze środków finansowych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, środków przekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podmiotu gospodarczego - Celowy Związek Gmin PROEKOB z siedzibą w Bełżycach, a także środków przekazanych przez zakłady ubezpieczeń, Fundusz Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.
 
- Ostatnie dwa lata nie sprzyjały świętowaniu. Tym bardziej cieszy, że możemy świętować teraz, chociaż nie w radosnych okolicznościach ze względu na to, co dzieje się w świecie. Ale możemy spotkać się i podziękować funkcjonariuszom i strażakom ochotnikom i tym, którzy nas hojnie wspierają. Ostatnie dwa lata to szereg nowych wyzwań. Moja opinia jest taka, że państwo polskie poprzez Pana wojewodę zdało egzamin, a my dołożyliśmy swoją cegiełkę – podkreślał komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Grzegorz Alinowski.