Obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112

13.02.2018

112 to bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej numer alarmowy. Numer ten służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, jak pożary, wypadki drogowe czy kradzieże.
 
O znaczeniu funkcjonowania tego numeru i pracy Centrum Powiadamiania Ratunkowego przypomniał, podczas obchodów Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego w Lublinie, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
 
Zwracając się do zebranej w siedzibie LUW w Lublinie młodzieży lubelskich szkół powiedział: – Istotne  jest byśmy każdego roku uświadamiali sobie jak ważną rzeczą jest umiejętność wezwania pomocy, ale także, że nie można z tego numeru korzystać bez uzasadnienia.
 
Od października 2013 r., kiedy numer 112 zaistniał w świadomości społecznej mieszkańców województwa lubelskiego jego znaczenie wciąż wzrasta. Niestety, wciąż wiele osób traktuje go jako infolinię lub miejsce żartów. Jak podkreślił wojewoda niezrozumiałym jest, że w dalszym ciągu ponad 70 proc. telefonów, odbieranych przez pracowników Centrum Powiadamiania Ratunkowego, jest nieuzasadnionych. Dlatego konieczna jest edukacja prowadzona od najmłodszych lat, także przez młodych ludzi.
 
W ramach lubelskich obchodów rozstrzygnięty został konkurs wojewody lubelskiego pn. „Odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych (klas 4-7) i gimnazjów z terenu województwa lubelskiego. Celem tego przedsięwzięcia było promowanie treści dotyczących działania numeru alarmowego 112, uwrażliwienie na potrzebę wzięcia odpowiedzialności za swoje działania i zdrowie/życie innych ludzi, rozwijanie twórczych zdolności młodzieży, zapoznawanie z nowoczesnymi technikami pozwalającymi na tworzenie krótkich form filmowych.
 
Laureaci konkursu, którzy samodzielnie wykonali filmy promujące odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112 otrzymali z rąk wojewody Czarnka oraz wicewojewody Roberta Gmitruczuka nagrody rzeczowe.
 
Następnie odbył się Konkurs z wiedzy o Systemie Powiadamiania Ratunkowego dla drużyn z Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie i Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich.
 
Spotkanie stało się również okazją do uhonorowania wyróżniających się operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie. Wojewoda podziękował wszystkim pracownikom CPR za codzienną pracę. Za profesjonalizm, odpowiedzialność, opanowanie w sytuacjach trudnych oraz współpracę z innymi służbami.
 
Na zakończenie obchodów uczestnicy wydarzenia wysłuchali występu zespołu muzycznego z Gimnazjum w Poniatowej.
 
 
***
 
Numer alarmowy „112” jest jednolitym ogólnoeuropejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Został powołany do życia uchwałą Rady Europy z dnia 29 lipca 1991 roku, a obowiązek ten usankcjonowano postanowieniami Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej). Kierowanie połączeń na numer alarmowy „112” jest bezpłatne. Ponadto numer „112” można wybrać w telefonie nieposiadającym karty SIM.
 
Obsługą zgłoszeń zajmują się operatorzy numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
 
Tylko w 2017 r. operatorzy w województwie lubelskim odebrali 632 300zgłoszeń, z czego 25% (176 005) było zasadnych i dotyczyło konkretnych zdarzeń. Średni czas oczekiwania na odebranie połączenia w CPR w Lublinie w 2017 r. wynosi 8,57 sekundy.
Będą ułatwienia dla osób niedosłyszących przy zgłaszaniu na numer 112