Obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Rolniczego

14.02.2020

W  Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Rolniczego. Wicewojewoda Robert Gmitruczuk, przewodniczący WRDR, podczas spotkania wręczył akty powołania nowym członkom: Michałowi Zającowi, wicestaroście radzyńskiemu oraz Kazimierzowi Gorczycy, dyrektorowi Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 
Podczas narady zaprezentowane zostało sprawozdanie z działań w zakresie zapobiegania oraz zwalczania ptasiej grypy.  Tematyka obrad skupiła się również wokół aktualnej sytuacji epidemiologicznej dotyczącej grypy ptaków HPN8 oraz stanu realizacji programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 i płatności bezpośrednich.