Odbudowa państwa polskiego – prawo i polityka historyczna po 1918 r.

06.11.2018

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to jubileusz niezwykły dla każdego Polaka. Święto na terenie Rzeczypospolitej oraz poza jej granicami celebrowane jest w różnoraki sposób. Marsze, gale, konferencje, spektakle, koncerty czy prelekcje to tylko niewielka część uroczystości organizowanych od początku roku 2018.
 
Senat RP we współpracy z Oddziałowym Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizował konferencję popularnonaukową pt. „Odbudowa państwa polskiego – prawo i polityka historyczna po 1918r.” Wzięli w niej udział przedstawiciele parlamentu RP, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, przedstawiciele uczelni wyższych oraz pracownicy IPN. Województwo lubelskie reprezentował wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
 
Konferencja została podzielona na bloki tematyczne, które oparte były na dwóchpłaszczyznach odbudowy państwa polskiego, a mianowicie prawie i polityce historycznej. Paneliści, szczegółowo omawiając powyższe zagadnienia, podkreślili jak wielką rolę odegrały w kształtowaniu polskiej państwowości oraz świadomości narodowej. Pojawiły się tematy związane między innymi z powstaniem państwa polskiego w świetle prawa międzynarodowego, regulacjami prawnymi służącymi polityce historycznej, budową upamiętnień - pamięci o bohaterach walk niepodległościowych w II Rzeczpospolitej, derusyfikacją, wychowaniem patriotycznym w II Rzeczpospolitej czy edukacją historyczną w literaturze.
 
Wśród osób zabierających głos znaleźli się między innymi Michał Seweryński wicemarszałek Senatu RP, Kazimierz Wiatr przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP, Jarosław Szarek prezes Instytutu Pamięci Narodowej, prof. dr hab. Mariusz Muszyński sędzia Trybunału Konstytucyjnego, prof. dr hab. Grzegorz Nowik z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
 
Konferencję zakończył panel dyskusyjny oraz próba oceny polityki historycznej II RP z perspektywy dzisiejszych czasów.