Odznaczenia dla członków Klubu HDK PCK im. K. Skublewskiego w Lublinie

11.06.2022

 
Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi wojewoda lubelski Lech Sprawka spotkał się z członkami Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża im. Krzysztofa Skublewskiego przy MPK Lublin Sp. z o.o. w Lublinie. Spotkanie krwiodawców i ich rodzin odbyło się w Trojaczkowicach.
 
- Dzień rozpoczynałem od uroczystości organizowanej przez ten podmiot, który pobiera krew - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, a teraz uczestniczę w uroczystości organizowanej przez Klub Dawców. Dziękuję Wam za zaangażowanie w okresie pandemii i w czasie wojny na Ukrainie – rozpoczął swoje wystąpienie wojewoda lubelski.
 
Światowy Dzień Krwiodawcy obchodzony jest corocznie 14 czerwca. Dzień ten ma podnosić świadomość w zakresie potrzeby oddawania krwi, podkreślać kluczowy wkład Honorowych Dawców Krwi i wspierać działalność związaną z promocją i edukacją w zakresie honorowego krwiodawstwa. Święto ustanowiono w dniu urodzin austriackiego lekarza Karla Landsteinera, który jako pierwszy dokonał podziału krwi na trzy grupy, za co otrzymał Nagrodę Nobla.
 
W imieniu prezydenta RP wojewoda lubelski wręczył członkom Klubu odznaczenia państwowe przyznane za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa i za propagowanie idei czerwonokrzyskiej. Wojewoda dokonał aktu dekoracji Srebrnym i Brązowymi Krzyżami Zasługi. Jeden z nich został przyznany pośmiertnie. Honorowi dawcy odebrali też Odznaki PCK „Zasłużony Honorowy Krwiodawca”. Z kolei wojewoda został uhonorowany przez Zarząd Klubu podziękowaniami i pamiątkową statuetką.
 
- Te odznaczenia to wynik dowartościowania i uwzględnienia Państwa zasług. Dziękuję za wspaniały dar życia. Życzę spełnienia w realizacji tej pięknej idei i wielkiej satysfakcji z tego, co robicie – z tej wspaniałej i szlachetnej misji. Życzę Wam znakomitej atmosfery wśród Waszych wspólnot rodzinnych, by życie kojarzyło się Wam z poczuciem wolności – dodał wojewoda lubelski Lech Sprawka.

***

Kluby, jako podstawowe jednostki organizacyjne PCK, zrzeszają dawców w środowiskach lokalnych: miejscach zamieszkania, pracy lub nauki. Podejmowane inicjatywy to m.in.: doraźne akcje poboru np.: w odzewie na apel służby zdrowia, szkolenia, pogadanki, konkursy, wspólne wyjazdy lub imprezy integracyjne, rekreacyjne czy sportowe.
 
Działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od blisko 60 lat towarzyszy hasło „Oddając krew – darujesz życie” - od czasu, gdy Stowarzyszenie zajęło się kompleksową organizacją i promocją honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.
 
Lubelski Oddział Okręgowy PCK zrzesza 37 Klubów Honorowych Dawców Krwi: w Biłgoraju, Chełmie, Hrubieszowie, Kraśniku, Lubartowie, Lublinie, Bełżycach, Poniatowej, Opolu Lubelskim, Puławach, Terespolu, Radzyniu Podlaskim, Świdniku, Lubyczy Królewskiej, Hrebennem, Zamościu i we Włodawie.