Odznaczenia państwowe i resortowe dla pracowników Politechniki Lubelskiej

24.11.2022

Pracownicy Politechniki Lubelskiej zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi i resortowymi. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i ministra edukacji i nauki, aktu dekoracji Krzyżami Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę i Medalami Komisji Edukacji Narodowej dokonał wojewoda lubelski Lech Sprawka, w asyście rektora Politechniki Lubelskiej prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Patera. Ceremonia była częścią uroczystego posiedzenie Senatu uczelni.
 
Wyróżnienia zostały przyznane za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej i za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
 
- Usłyszeć, że Politechnika Lubelska jest najlepszą uczelnią techniczną - w obecnym „głodzie” na rynku pracy, jeśli chodzi o inżynierów - jest znakomitym osiągnięciem uczelni na tle całego kraju. Absolwenci Politechniki są merytorycznie i mentalnie przygotowani do wykonywania zawodu. Na ten sukces składa się sukces poszczególnych pracowników, którzy tworzą zasób kadrowy i za to składam serdeczne podziękowanie i gratulacje. Życzę dalszego rozwoju całej uczelni i każdego z Państwa z osobna, w życiu zawodowym i osobistym – mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 

***
 
W marcu 1950 r. powołany został Komitet Organizacyjny, którego celem było utworzenie w Lublinie technicznej uczelni. Jego wysiłki okazały się owocne i Rada Ministrów uchwałą z dnia 13 maja 1953 r. powołała jednowydziałową Wieczorową Szkołę Inżynierską. 1 listopada 1953 r. w gościnnych murach Katedry Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zainaugurowano pierwszy rok akademicki w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Lublinie. Dzięki podjętym wysiłkom udało się uzyskać dwa pokoje w Technikum Budowlanym z przeznaczeniem na rektorat, salę wykładową w Zasadniczej Szkole Metalowej, możliwość korzystania z pracowni fizycznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz salę w Technikum Chemicznym. Przez pierwsze 10 lat funkcjonowania uczelnia wykształciła 199 inżynierów.

Rozporządzeniem z 28 kwietnia 1965 r. Rada Ministrów przekształciła Wieczorową Szkołę Inżynierską w Wyższą Szkołę Inżynierską. Władze miejskie przekazały natomiast dwunastohektarowy teren przy ul. Nadbystrzyckiej na budowę „miasteczka akademickiego przyszłej politechniki”. Pierwszym budynkiem wybudowanym i oddanym do użytku był ten przeznaczony dla Wydziału Elektrycznego. W tym samym czasie trwały prace nad przygotowaniem kompleksowego planu inwestycyjnego, który został zatwierdzony i przeznaczony do realizacji. Prace budowlane postępowały planowo: do 1975 r. zostały oddane do użytku 4 domy studenckie z planowanych pięciu, oraz budynek obecnego Wydziału Budownictwa i Architektury, a w 1977 Wydział Mechaniczny oraz stołówka studencka.
 
Kryzys gospodarczy w Polsce lat osiemdziesiątych XX wieku zahamował prace budowlane na miasteczku akademickim i wiele planowanych budynków nigdy nie powstało, m.in. piąty akademik, czy nowy budynek rektoratu. Od 2001 r. rektorat mieści się w wyremontowanym pałacyku na terenie kampusu. Zasadnicze zmiany w Uczelni przyniósł rok 1973. Właśnie wtedy uzyskano możliwość nadawania absolwentom tytułu „magistra-inżyniera”, co stanowiło istotny krok na drodze do uzyskania pełnych praw akademickich. Znaczące wzmocnienie kadry i jakości badań, przyczyniły się do uzyskania w 1977 r. uprawnień do nadawania stopnia doktora.
 
Wszystkie te działania sprawiły, że 1 sierpnia 1977 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie przekształcenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę Lubelską, które weszło w życie 1 października 1977 r. podczas uroczystej, środowiskowej inauguracji roku akademickiego.