Ogłoszenie o ograniczeniu w wykonywaniu zadań przez LUW

20.03.2020

 

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego (Dz. U. poz. 433), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli

 

zawiadamiam, że:

 

od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania wprowadzono następujące zmiany w zasadach przyjmowania interesantów w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie :

 

1. Wszystkie wcześniej umówione wizyty w zakresie spraw załatwianych przez wydziały Urzędu zostały anulowane. Wstrzymuje się rezerwację nowych wizyt.
W wyjątkowych sytuacjach interesanci Urzędu będą przyjmowani po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z wydziałem merytorycznym załatwiającym sprawę (numery telefoniczne podane są na stronie internetowej Urzędu).

 

Apeluję o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą pocztową na adres Urzędu:

 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

ul. Spokojna 4

20 – 914 Lublin

Wydział ………………………………..

 

2. W zakresie informacji na temat funkcjonowania Urzędu oraz prowadzonych postępowań administracyjnych, w tym skorzystania z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym  klienci powinni kontaktować się telefonicznie  z Punktem Obsługi Klienta tel. 81-74-24-100 lub z wydziałem merytorycznym załatwiającym sprawę (numery telefonów na stronie internetowej Urzędu).

 

3. W zakresie paszportów:

 

Wizyty klientów w sprawie złożenia wniosku o dokument paszportowy będą umawiane w sytuacjach wyjątkowych (udokumentowanych) wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerami:

Lublin – tel. 81-74-76-447 lub 81-74-77-400

Biała Podlaska – tel. 83-34-49-254

Chełm – tel. 82-56-27-621

Zamość – tel. 84-67-76-535

 

Odbiór gotowych dokumentów będzie odbywał się tylko w wyjątkowych sytuacjach w godzinach 10.00 – 12.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

4. W zakresie obsługi cudzoziemców

 

Cudzoziemcom będą wydawane jedynie karty pobytu – w godzinach 10.00 – 12.00 po wcześniejszym uzgodnieniu  telefonicznym pod numerami:

Lublin –  81-74-24-165

Biała Podlaska – tel. 83-34-49-257

Chełm – tel. 82-56-27-644

Zamość – tel. 84-67-76-535

 

Informacje można uzyskać również pod numerami: 539-531-307, 81-74-24-781, 81-74-24-549

Dodatkowo wnioski w sprawach zezwoleń na pracę można składać za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl

 

5. W zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

 

Klienci w sprawach świadczeń rodzinnych i wychowawczych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego powinni korzystać z formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej Urzędu lub kontaktować się z Urzędem telefonicznie:

- poniedziałki i wtorki w godzinach 8:00-11:30  tel. 81-74-24-583 lub 81-74-24-584

- środy, czwartki i piątki w godzinach od 8:00 – 12:00 tel. 81 74-24-128

 

6. W zakresie gospodarki nieruchomościami

 

Informacje z zakresu gospodarki nieruchomościami klienci mogą uzyskać telefonicznie:

- w sprawach Skarbu Państwa i gospodarki nieruchomościami tel. 81-74-24-286

- w sprawach odszkodowań  tel. 81-74-24-389

- w sprawach mienia zabużańskiego tel. 81-74-24-170

- w sprawach nadzoru instancyjnego i kontroli tel. 81-74-24-451.

 

7. Zachęcam także do korzystania z portalu www.epuap.gov.pl

adres skrzynki: /luwwlublinie/ezd

Aby potwierdzić profil zaufany nie trzeba udawać się do Urzędu. Potwierdzenia można dokonać  za pośrednictwem bankowości elektronicznej – na stronie www.pz.gov.pl

 

WOJEWODA LUBELSKI

  Lech Sprawka

 

Lublin, dnia 15 marca 2020 r.

 

wydział gospodarki nieruchomościami i skarbu państwa