Ogłoszenie WL o zasadach wykonywania zadań przez LUW od 25 maja 2020 r.

22.05.2020

 

Na podstawie § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878)
 

zawiadamiam, że:
 

od dnia 25 maja 2020 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych:
 

1. Przed wizytą w Urzędzie zalecany jest kontakt telefoniczny z Punktem Obsługi Klienta tel. 81-74-24-100 lub z wydziałem merytorycznym załatwiającym sprawę (numery telefonów na stronie internetowej Urzędu).
 
2. W zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:
- poniedziałki i wtorki w godzinach 8:00-11:30 tel. 81-74-24-583 lub 81-74-24-584
- środy, czwartki i piątki w godzinach od 8:00 – 9:00 tel. 81 74-24-128,
 
3. W zakresie paszportów:
Lublin – tel. 81-74-76-447 lub 81-74-77-400
Biała Podlaska – tel. 83-34-49-254
Chełm – tel. 82-56-27-621
Zamość – tel. 84-67-76-535
 
4. W zakresie obsługi cudzoziemców:
Lublin – tel. 539-531-307, 81 74-24-781, 81-74-24-549
Biała Podlaska – tel. 83-34-49-257
Chełm – tel. 82-56-27-644
Zamość – tel. 84-67-76-535
 

5. W sprawach obywatelskich i ewidencji ludności:
tel. 81 74-24-426
 
6. W zakresie gospodarki nieruchomościami:
- w sprawach Skarbu Państwa i gospodarki nieruchomościami tel. 81-74-24-286
- w sprawach odszkodowań tel. 81-74-24-389
- w sprawach mienia zabużańskiego tel. 81-74-24-170
- w sprawach nadzoru instancyjnego i kontroli tel. 81-74-24-451
 
7. W zakresie infrastruktury:
- w sprawach budownictwa tel. 81-74-24-448, 81-74-24-245
- w sprawach orzecznictwa administracji architektoniczno-budowlanej tel. 81-74-24-517
- w sprawach nadzoru urbanistycznego tel. 81-74-24-368, 81-74-24-367
- w sprawach gospodarki i transportu tel. 81-74-24-442
- w sprawach nadzoru nad inwestycjami tel. 81-74-24-364, 81-74-24-472
 
8. W zakresie potwierdzania profilu zaufanego
Lublin – tel. 81-74-24-139
Biała Podlaska – tel. 83-34-49-201
Chełm – tel. 82-56-27-600
Zamość – tel. 84-67-76-500
 
9. W przypadku przebywania na terenie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie klienci są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, odzieży lub jej części.
Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).
 
10. Apeluję o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą pocztową na adres Urzędu:
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
ul. Spokojna 4
20 – 914 Lublin
Wydział ………………………………..

 

Klienci mogą również korzystać ze skrzynki podawczej w głównej siedzibie Urzędu przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie.
Zachęcam także do korzystania z portalu www.epuap.gov.pl i usługi profilu zaufanego.
 
 
WOJEWODA LUBELSKI
Lech Sprawka

Lublin, dnia 22 maja 2020 r.