Ostatnie pożegnanie salezjanina ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka

30.12.2020

W kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lublinie odbyła się msza pogrzebowa ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka SDB. Dalsze uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu przy ul. Unickiej. Ks. prof. Maryniarczyk był filozofem, metafizykiem, wieloletnim wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, redaktorem naczelnym Powszechnej Encyklopedii Filozofii, która ukazała się w dziesięciu tomach w latach 2000-2009. Salezjanin zmarł 27 grudnia, w wieku 70 lat.
 
W uroczystości pogrzebowej koncelebrowanej przez bp. Adama Baba uczestniczyli m.in. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, dyrektor gabinetu politycznego ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kacper Sakowicz, dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Agata Grula, bp Jacek Grzybowski, bp Ignacy Dec, a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Urzędu Miasta Lublin, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 
Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk zasłużył się jako osoba twórczo zaangażowana w ochronę i upowszechnianie kultury oraz dziedzictwa narodowego w obszarze kultury humanistycznej i filozoficznej poprzez tworzenie serii wydawniczych oraz encyklopedii, w tym pierwszej w kulturze polskiej 10. tomowej Powszechnej Encyklopedii Filozofii oraz Encyklopedii Filozofii Polskiej. Jego dziełem jest prężnie działające środowisko naukowo-kulturalne związane z Polskim Towarzystwem Tomasza z Akwinu, prowadzące działalność wydawniczą, naukową, integrującą ludzi nauki, sztuki i kultury wokół pogłębionej refleksji nad kulturą rodzimą rodaków.
 
Ksiądz Profesor tworzył i upowszechniał dziedzictwo polskiej kultury filozoficznej i humanistycznej również poprzez przygotowanie, redakcję i publikację: dwutomowej Encyklopedii Filozofii Polskiej, pracy Słownik-Przewodnik Filozoficzny. Osoby-Problemy-Terminy, prac w ramach serii Teksty-Przekłady-Komentarze, serii Biblioteki Filozofii Realistycznej, serii Vademecum Filozofii, a także przygotowanie, organizację osiemnastu Międzynarodowych Sympozjów Metafizycznych z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki, Przygotowanie, redakcję i publikację serii Monografie i studia z filozofii realistycznej oraz organizację i przygotowanie od 2009 roku corocznych spotkań i wykładów upamiętniających osobę i dzieło śp. o. prof. Mieczysława A. Krąpca, przygotowanie i opublikowanie w języku polskim, angielskim i rosyjskim cyklu prac w ramach serii Rozmowy z Ojcem Krąpcem.
 
- Był kapłanem, który służył Bogu, Kościołowi, zakonowi, nauce i prawdzie. Służył w swoim stylu, nie wchodząc w żadne układy. Był prawdziwym arystokratą ducha. Przy swojej wielkości umiał był pokorny – mówił o ks. prof. dr. hab. Andrzeju Maryniarczyku, bp Ignacy Dec. – Na Twoim naukowym warsztacie pozostało tyle niedokończonych prac, chylimy jednak czoła przed decyzją Opatrzności. Twoje ziemskie życie zawiera dla nas przesłanie, które chcemy rozpoznać patrząc na drogę twego życia. Otrzymałeś dar pracowitości i pokorności. Byłeś dla studentów nie tylko wykładowcą, ale świadkiem prawdy, którą głosiłeś. Prawda była Twoją przewodniczką. Bóg obdarzył Cię talentem prawego myślenia. Garnęli się do Ciebie studenci i darzyli sympatią. Dziękujemy Panu Bogu dzisiaj za Ciebie – dodał.
 
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy za wybitne zasługi dla rozwoju filozofii oraz kultury chrześcijańskiej, za osiągnięcia w działalności naukowej i publicystycznej ks. prof. Andrzej Maryniarczyk został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Order w imieniu Prezydenta RP, podczas uroczystości pogrzebowej, przekazał siostrze odznaczonego minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.
 
- Był człowiekiem wielkich talentów, wielkiej zdolności i mądrości, wielkiej skromności i pokory wobec prawdy. Pan Bóg dał nam wielki skarb, który był i jest nadal przez wielkie dziedzictwo, które ks. prof. po sobie pozostawił, dziedzictwo dostrzeżone przez wielu. Chce mu podziękować za wielkie rzeczy, których ja i moi współpracownicy doznawaliśmy przez lata. Ksiądz Profesor zasłużył się dla Rzeczypospolitej Polskiej – mówił minister Czarnek.
 
Podczas uroczystości pogrzebowej odczytano listy ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotra Glińskiego oraz rektora KUL ks. prof. dr hab. Mirosława Kalinowskiego, skierowane do uczestników uroczystości.