Piknik historyczno-wojskowy „Służąc Polsce"

20.09.2021

 
W ramach obchodów 100. rocznicy oficjalnego zakończenia wojny polsko-bolszewickiej i 99. rocznicy objęcia Garnizonu Lublin przez 8. Pułk Piechoty Legionów, 25 września 2021 r., w Lublinie, odbędzie się piknik historyczno-wojskowy pn.: „Służąc Polsce. 8. Pułk Piechoty Legionów i jego dziedzictwo”. Celem projektu jest ukazanie realiów walk o niepodległość Polski i granice państwa polskiego oraz stworzenie możliwości utożsamienia się uczestników z polskimi bohaterami sprzed 100 lat.
 
Organizatorami wydarzenia są: wojewoda lubelski Lech Sprawka, dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” płk Tadeusz Nastarowicz, dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie Katarzyna Mieczkowska, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej o. Lublin Marcin Krzysztofik. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa – Rządowy Program Wieloletni „Niepodległa” na lata 2017-2022. Projekt wojewody lubelskiego „Lubelskie pokolenia dla Niepodległej”.
 
Piknik historyczny połączony będzie z przysięgą Wojsk Obrony Terytorialnej. Rozpocznie się ceremonią złożenia kwiatów przez delegacje władz wojewódzkich i samorządowych oraz organizacji społecznych pod historycznym pomnikiem żołnierzy 8. Pułku Legionów poległych w latach 1918-1920 (pomnik na terenie jednostki Oddziału Żandarmerii Wojskowej przy al. Racławickich 2 w Lublinie).
 
Program:
 
10.00 - złożenie kwiatów pod pomnikiem żołnierzy 8 Pułku Piechoty Legionów, poległych w latach 1918-1920 (oddział Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, Al. Kraśnicka 2)
 

11.00 – przysięga żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej (jednostka 2 LBOT, ul. Droga Męczenników Majdanka 70)
 
12.00 – piknik historyczno-wojskowy (jednostka 2 LBOT, ul. Droga Męczenników Majdanka 70)

- prezentacje historycznej broni, sprzętu wojskowego i zabytkowych pojazdów,
- występy rekonstruktorów historii w strojach z okresu walk o niepodległość Polski,
- rekonstrukcja obozu Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-bolszewickiej,
- stoiska edukacyjne z wykładami, gawędami i lekcjami historii ożywionej,
- stoiska promocyjne współczesnego Wojska Polskiego,
- atrakcje dla rodzin z dziećmi
 
Podczas pikniku będzie można zaszczepić się przeciw COVID-19, honorowo oddać krew oraz dopełnić obowiązku spisowego.
 
Pobierz plakat
 

W pikniku udział wezmą rekonstruktorzy historii: Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Grenadiere” - Sekcja Wojsko Polskie 1918-1921, Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Bellum”, Grupa Rekonstrukcji Historycznej K.u.K. Sturmtruppen, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 51. Pułk Piechoty Strzelców Kresowych. Zapewnią rozstawienie statycznego obozowiska w formie dioramy historycznej, prezentację sprzętu dużych gabarytów używanych w Wojsku Polskim w 1920, np. replikę namiotu sztabowego używanego w 1920 roku, przeprowadzą lekcje historii mówionej oraz gawędy historyczne dotyczące historii 8. Pułku Piechoty Legionów oraz wojny polsko-bolszewickiej. 
 
Prezentacji historii wojskowości polskiej towarzyszyć będą: stoiska promocyjne współczesnego Wojska Polskiego, stoisko promujące wystawę historyczną pt. Lubelskie pokolenia dla Niepodległej. Losy rodziny Jankowskich i Magierskich oraz wystawę plastyczną pt. Doktor Paweł Jankowski (1875-1919). Historia nieznana (obie wystawy organizowane przez wojewodę lubelskiego w ramach projektu „Lubelskie pokolenia dla Niepodległej” w ramach programu „Niepodległa” we współpracy z Muzeum Narodowym w Lublinie oraz Prywatnym Muzeum Historycznym „Znaki Czasu” będą prezentowane w Lublinie od połowy października 2021 r.). Stoisko będzie połączone z ekspozycją części ubiegłorocznej wystawy wojewody lubelskiego pt. „Lubelszczyzna 1920” i stoisko promocyjne Instytutu Pamięci Narodowej o. Lublin).
 
***

W 2021 r. obchodzimy 100. rocznicę zakończenia wojny polsko-bolszewickiej. W jej zwycięstwie niebagatelną rolę odegrał 8. Pułk Piechoty Legionów. Już w 1918 r. żołnierze, którzy mieli wejść w skład pułku, brali udział w rozbrajaniu Niemców, walnie przyczyniając się do odzyskania niepodległości. 16 stycznia 1919 r. utworzony został 8. Pułk Piechoty Legionów. Pod tą nazwą występował do końca swojego istnienia – do października 1939 r. Podczas wojny z Ukraińcami torował sobie i innym polskim oddziałom drogę do broniącego się Lwowa. Skierowany pod Rawę Ruską, brał udział w walkach na Wołyniu, gdzie był owacyjnie witany przez polską ludność. Toczył walki nad Dniestrem i Zbruczem. Bronił też, na prośbę rządu łotewskiego, niepodległości tego kraju, zagrożonej inwazją bolszewicką. W wojnie polsko-bolszewickiej od 16 maja do 26 września 1920 r. brał udział w walkach na Ukrainie, w kontrofensywie znad Wieprza oraz w pieczętującej polskie zwycięstwo bitwie nad Niemnem. Po zakończonej wojnie pułk we wrześniu 1922 r. powrócił do miejsca stałego pobytu – Lublina. To właśnie ten wątek – zasługi dla niepodległości i związki z Lublinem zostaną ukazane na rekonstrukcji historycznej. - Dnia 11 września 1922 r. oddziały pułku, po długich latach frontowej tułaczki, spełniwszy swój obowiązek względem Ojczyzny, przybyły do starego grodu, miasta Lublina, witane przez społeczeństwo lubelskie. (…) Krwawa praca i bohaterskie czyny szarego żołnierza w pierwszej wojnie odrodzonej Polski nie powinny zginąć w pomroce niepamięci. Natomiast wpisane na karty historii pułkowej winny znaleźć oddźwięk, cześć i chęć naśladownictwa u wszystkich potomnych (…) – czytamy w wydanym w 1928 roku Zarysie historii wojennej 8-go Pułku Piechoty Legionów autorstwa kpt. Mieczysława Targowskiego.