Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - Edycja 2021

19.01.2021

14 stycznia 2021 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

 

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów i celów szczegółowych:

 

MODUŁ I: PROFILAKTYKA
Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.

 

MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI
Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności.

 

MODUŁ III: INFRASTRUKTURA
Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

 

MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ
Cel: Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

 

W 2021 roku na realizację programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5 500 000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

 

Oferty konkursowe wraz z załącznikami należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie do dnia 5 lutego 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres :

 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Wydział Polityki Społecznej

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

 

lub złożyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

 

Szczegóły i załączniki do pobrania: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert