Policjanci docenieni. Wręczono medale i awanse

08.06.2021

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyła się uroczysta zbiórka. Zwołana została z okazji wręczenia odznaczeń państwowych policjantom garnizonu lubelskiego. Stała się również sposobnością do przekazania aktów mianowania na pierwszy stopień oficerski. Wyróżnienia wręczyli wojewoda lubelski Lech Sprawka i komendant wojewódzki policji w Lublinie insp. Artur Bielecki.
 
Medalami za Długoletnią Służbę zostali uhonorowani najbardziej zasłużeni funkcjonariusze. Odznaczenia państwowe nadał Prezydent RP Andrzej Duda za szczególne osiągnięcia podczas pełnienia służby.
 
- „To niezmiernie ważny element w karierze zawodowej, niezależnie jaki zawód się wykonuje. Ten medal stanowi pewien rodzaj podsumowania, zwieńczenia dotychczasowej służby, ale przede wszystkim docenienia przez przełożonych, a to stanowi dobrą, pozytywną ocenę pracy. Tylko jednostki nie czują satysfakcji z wykonywanej pracy” – mówił wojewoda Sprawka.
 
Komendant wojewódzki policji insp. Artur Bielecki wręczył akty mianowania na pierwszy stopień oficerski, nadane postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Zwracając się do awansowanych powiedział: - „Od policjanta wymaga się więcej niż od każdego innego obywatela. A od oficera jeszcze więcej. Proszę, abyście krzewili etos policjanta, etos oficera i nie splamili nigdy munduru”.
 
Akty mianowania na stopień oficerski odebrało 50 osób. – „To duże wzmocnienie kadrowe formacji policji w województwie lubelskim” – zauważył Lech Sprawka.
 
Wojewoda gratulował wyróżnionym i kierownictwu. Dziękował lubelskiej policji za wykonywane codziennie zadania na rzecz społeczności, a przede wszystkim za zaangażowanie i pracę podczas pandemii koronawirusa. - „Chciałbym Państwu przede wszystkim podziękować za codzienną służbę. Jesteście tą służbą, która ma jedne z największych znaczeń w życiu mieszkańców naszego regionu i całego kraju. Nic tak obywatel sobie nie ceni, jak poczucie bezpieczeństwa, a poczucie bezpieczeństwa fizyczne, a niejednokrotnie i psychiczne związane jest z zadaniami, które państwo realizujecie” – podkreślił Lech Sprawka. -„Składam życzenia dalszej satysfakcji z zrealizowanych zadań, ale przede wszystkim dobrego odbioru społecznego, bo on jest miarą waszych zachowań, waszych realizacji zadań” – dodał.