Polonia Restituta- inauguracja zajęć słuchaczy w KSAP

11.10.2017

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jest placówką, która od ponad 25 lat kształci polską kadrę urzędniczą. 11 października b.r. odbyła się uroczysta inauguracja zajęć słuchaczy XXIX Promocji, którzy przyjęli nazwę Polonia Restituta (Odrodzona Polska).

W uroczystościach uczestniczyli między innymi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa, szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, byli oraz obecni wykładowcy KSAP, absolwenci oraz aktualni słuchacze.

Inauguracja rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Krajowej Szkoły oraz odśpiewania hymnu narodowego przez zgromadzonych na auli, po czym dyrektor szkoły Wojciech Federczyk powitał gości oraz poprosił o wystąpienia. Podczas uroczystości został odczytany list prezydenta Andrzeja Dudy skierowany do władz uczelni, jej wykładowców, słuchaczy i absolwentów.
 
- Dzisiejsza uroczystość to kolejna inauguracja zajęć w ponad 25-letniej historii Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. (…) Wydarzenie to – oprócz podniosłego, uroczystego charakteru – ma szerszy kontekst. Jest kolejną ważną cezurą, kolejnym elementem procesu pozytywnych zmian zmierzających do modernizacji i wzmocnienia naszego państwa, do poprawy jego jakości. Zmian mających na celu podwyższenie standardów życia publicznego oraz rozwój cywilizacyjny Polski. (…) – napisał Andrzej Duda.
 
Kluczowym momentem inauguracji było zaprzysiężenie nowych słuchaczy szkoły, którzy przyjęli nazwę nawiązującą do odrodzenia Polski po 123 latach rozbiorów. Setną rocznicę odzyskania niepodległości będziemy odchodzić 11 listopada 2018 r.

Przypomnijmy, że 12 stycznia 2016 roku Krajowa Szkoła Administracji Publicznej przyjęła imię tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.
 
 

***

Lech Kaczyński – mąż stanu, polityk, który konsekwentnie realizował swoją wizję, był wierny swoim ideałom i przekonaniom. Całe życie poświęcił pracy na rzecz Polski wolnej, suwerennej, sprawiedliwej i solidarnej. KSAP – Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP) została utworzona przez rząd Tadeusza Mazowieckiego w maju 1990 r., a we wrześniu 1991 r. przyjęła pierwszych słuchaczy. Powstała jako pierwsza tego typu placówka w krajach postkomunistycznych.