Posiedzenie Komitetu Honorowego Narodowego Święta 11 listopada

10.10.2018

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się spotkanie Komitetu Honorowego Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada w Województwie Lubelskim, któremu przewodniczył wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
 
Podczas spotkania odbyła się dyskusja na temat przygotowywanej treści odezwy na tegoroczne Święto Niepodległości, a także omówiono kwestie dotyczące programu obchodów i rozdysponowania zadań dla poszczególnych współorganizatorów. Jak wynika ze wstępnych ustaleń komitetu honorowego, obchody, tak jak w poprzednich latach, odbędą się prawdopodobnie na placu Zamkowym w Lublinie.
 
W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele posłów i senatorów RP, przedstawiciele marszałka województwa, przedstawiciele miast z Lubelszczyzny, duchowieństwa, organizacji kombatanckich i służb mundurowych, Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Kuratorium Oświaty i Narodowego Banku Polskiego Oddział w Lublinie.