Posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w LUW w Lublinie

21.06.2022

 
W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące bezpieczeństwa i jakości żywności. Spotkanie było częścią obchodów 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP.
 
Podczas paneli zostały omówione kierunki rozwoju produkcji roślinnej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego, chów i hodowla trzody chlewnej w Polsce w kontekście problemów z ASF w województwie lubelskim i rozwój gospodarstw ekologicznych z dostosowaniem do strategii „od pola do stołu”.
 
W posiedzeniu uczestniczyli m.in.: wicemarszałek senatu RP Marek Pęk, senator RP, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzy Chróścikowski, senatorowie, członkowie Komisji Przemysław Błaszczyk, Maciej Łuczak, Zdzisław Pupa, senatorowie RP Rafał Ambrozik, Stanisław Gogacz, Rafał Ślusarz, wojewoda lubelski Lech Sprawka i wicewojewoda Robert Gmitruczuk, a także przedstawiciele m.in.: Wydziału Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddziału Terenowego w Lublinie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.
 
Obrady poprzedziła konferencja prasowa, połączona z otwarciem wystawy „Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę posiedzenia Senatu II RP”. Ekspozycja przedstawia historię Senatu, od początku jego powstania do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem dwudziestolecia międzywojennego.
 
- Lubelszczyzna słynie z rolnictwa. To jak najlepsze miejsce, aby rozmawiać o polskim rolnictwie, w czasach dla niego trudnych, bo będziemy o nim rozmawiać również w kontekście międzynarodowym, chociażby w dobie trwającej wojny na Ukrainie – mówił wicemarszałek senatu RP Marek Pęk rozpoczynając konferencję.
 
- Pierwszy panel poświęcimy bezpieczeństwu roślinnemu. Drugim tematem będzie produkcja zwierzęca. Lubelszczyzna zawsze była mocno dotknięta ASF. Będziemy mówić o tym, jak działa weterynaria, jak rolnicy przestrzegają zasad bioasekuracji. I trzeci temat, który jest bardzo istotny – rozwój gospodarstw ekologicznych. Później mamy wyjazd studyjny. Jedziemy do zakładów m.in. do Krasnegostawu i Zamościa. Zobaczymy też, jak wygląda sytuacja u rolników. Będziemy odwiedzać gospodarstwa po to, by wysłuchać jakie mają problemy, jakich rozwiązań od nas oczekują – mówił senator RP, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzy Chróścikowski.
 
- Pragnę przypomnieć, że Lubelszczyzna przoduje w skali kraju, jeśli chodzi o udział użytków rolnych powierzchni ogółem naszego województwa. To jeden z powodów, który sprawia, że przemysł rolno-spożywczy to główne gałęzie, które były, są i będą w gospodarce naszego województwa. Czynnikiem wyróżniającym nasze rolnictwo jest różnorodność, jeśli chodzi o uprawę i hodowlę, dlatego bardzo dziękuję za wybór tego miejsca na obrady Komisji – podkreślał wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
***
 
Przedmiotem działania senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi są: produkcja rolnicza, przetwórstwo artykułów rolnych, rynek rolny, restrukturyzacja oraz modernizacja rolnictwa i jego otoczenia, wielofunkcyjny rozwój wsi, infrastruktura terenów wiejskich, problemy finansowe rolnictwa oraz przemysłu przetwórczego i przemysłu pracującego na rzecz rolnictwa, handel zagraniczny artykułami rolnymi i żywnościowymi, kształtowanie własności rolniczej, problemy socjalne ludności rolniczej, organizacje i instytucje rolnicze, kreowanie rynku na nowe produkty i usługi rolnictwa.