Powraca pamięć o Terespolskiej Prochowni

21.10.2017

Terespol jest miastem położonym nad Bugiem. Znajdują się tam drogowe i kolejowe przejścia graniczne łączące Polskę z Białorusią. Miasto otoczone jest po carskimi fortyfikacjami, a w przy jego centrum znaleźć można pozostałości prochowni z początku XX w. Wicewojewoda spotkał się w Terespolu z burmistrzem miasta Jackiem Danielukiem oraz pracownikami Urzędu Miasta.
 
Podczas spotkania poruszane zostały tematy rewitalizacji miasta oraz propozycje wpływające na rozwój turystyki w tym regionie. Nawiązano również do historii Terespola z początku XX wieku, która wiąże się z ulokowaną na obrzeżach miasta prochownią, do której wicewojewoda udał się po spotkaniu. Fortyfikacja wybudowana została w 1913r. i jest jedyną prochownią główną na terenie terespolskiego przedmościa. W jej wnętrzu znajduje się osiem izb, które łącznie z korytarzami zajmują niemal 1000m2.
 
W latach międzywojennych prochownia była wykorzystywana przez Wojsko Polskie. W 1941r. ulokował się tam sztab 45 Dywizji Piechoty Wehrmachtu, którego celem było przygotowanie zajęcia Twierdzy Brzeskiej znajdującej się w sowieckich rękach. Należy przypomnieć, że przed wrześniem 1939r. II Rzeczpospolita obejmowała również tereny województwa poleskiego z Brześciem. Po zakończeniu II wojny światowej prochownie wykorzystywano jako magazyn i zakład produkcyjny.
 
Od 2010r. prochownią społecznie zajmuje się Koło Historii i Fortyfikacji, które dzięki finansowemu wsparciu władz miasta Terespol i konserwatora dokonują systematycznych napraw.
 
Ciekawostką jest fakt, że prochownia dzięki grubym murom zachowuje stałą temperaturę bez względu na zewnętrzne warunki pogodowe. Niestety wdzierająca się do wnętrza wilgoć powoduje nieodwracalne zniszczenia zabytku.