Powstanie Młodzieżowa Rada Ekologiczna działająca przy Ministerstwie Środowiska

30.07.2020

Minister Środowiska, przy współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka RP i Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych, powołuje do życia Młodzieżową Radę Ekologiczną, działającą przy Ministerstwie Środowiska. W skład Rady wejdą 32 osoby w wieku pomiędzy 13 a 21 rokiem życia, pochodzące z całej Polski.
 
Młodzieżowa Rada Ekologiczna jest ogólnopolską inicjatywą społeczno-edukacyjną mająca na celu poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez promowanie idei zrównoważonego rozwoju i zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
 
Celem projektu jest stworzenie przestrzeni dla dzieci i młodzieży chcących zaangażować się w działania na rzecz ochrony środowiska. Inauguracja projektu odbędzie się podczas pierwszego posiedzenia organu  we wrześniu bieżącego roku.
 
Projekt pozwoli zaangażować młodzież w działania proekologiczne, co pozwoli na zbudowanie w nich większego poczucie odpowiedzialności za otaczające nas środowisko. Dzięki współpracy z ekspertami i instytucjami podlegającymi Ministerstwu Środowiska uzyskają ekspercką wiedzę i poznają pracę osób aktywnie zaangażowanych w ochronę przyrody. Projekt pozwoli na merytoryczne przygotowanie młodzieżowych liderów ekologii, co pozwoli im działać na poziomach lokalnych w celu budowania świadomości ekologicznej swoichrówieśników.
 

Stworzenie Rady pozwoli Ministerstwu poznać opinie i pomysły młodych ludzi przedstawiających swój własny punkt widzenia. Rada będzie mieć nie tylko głos doradczy, lecz także będzie dysponować własnym budżetem przeznaczonym na przyznawanie grantów młodzieżowych na proekologiczne projekty i działania.
 
Rekrutacja prowadzona będzie do 9 września 2020 r. Formularz rekrutacyjny i informacje dotyczące Rady znajdują się na stronie internetowej Młodzieżowej Rady Ekologicznej https://mre.srodowisko.gov.pl/