Pracownicy lubelskiej WIJHARS odebrali awanse zawodowe

08.10.2019

W sali konferencyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie odbyła się uroczystość  wręczenia nominacji na wyższe stopnie służbowe.
 
Awanse wręczyli wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, poseł na Sejm RP Krzysztof Michalkiewicz, dyrektor WIJHARS Krzysztof Chmielik oraz jego zastępca Agnieszka Jarosińska. Pracownicy odebrali gratulacje i podziękowania.
 
Awanse odebrało dziewiętnaście osób. Docenione zostało zaangażowanie pracowników, rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz długoletnia praca na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie.   
 
WIJHARS w ramach urzędowej kontroli żywności w Polsce chroni nie tylko interesy konsumentów i producentów żywności, ale uczestniczy również w realizacji polityki żywnościowej kraju. Kontrole jakości handlowej produktów stanowią istotny element systemu gwarantowania jakości żywności wprowadzanej do obrotu oraz bezpieczeństwa ekonomicznego konsumentów i producentów.
 
Działania WIJHARS obejmują przede wszystkim ochronę konsumentów i walkę z zafałszowaniami na rynku produktów żywnościowych, eliminację nieuczciwej konkurencji producenckiej oraz promocję jakości polskiej żywności poprzez propagowanie znaków i certyfikatów jakości. System kontroli żywności zapewnia konsumentom dostęp do rzetelnych informacji na temat artykułów rolno-spożywczych oraz zapobiega nieuczciwym praktykom rynkowym. Ułatwia on również wymianę handlową – zarówno z państwami trzecimi, jak i na obszarze jednolitego rynku wewnętrznego UE.