Pracownicy socjalni mieli swoje święto

20.11.2017

W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Poprzedzone zostały mszą święta w archikatedrze lubelskiej, w intencji pracowników służb społecznych. W wydarzeniu uczestniczyli sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz wicewojewoda Robert Gmitruczuk.
 
Obchody stały się okazją do wręczenia odznaczeń państwowych: Złotego Krzyża Zasługi oraz złotych i srebrnych medali za długoletnią służbę. Za profesjonalizm w zarządzaniu, poświęcenie i determinację w realizacji zadań pomocy społecznej, systematyczną i efektywną pracę na rzecz rozwoju zawodowego kadr pomocy społecznej dyplomem uznania z medalem uhonorowana została kierownik Oddziału Pomocy Środowiskowej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie Bożenna Sałek. Wręczonych zostało ponadto kilkadziesiąt dyplomów uznania dla zasłużonych pracowników socjalnych z terenu całego województwa.
 
***
 
Dzień Pracownika Socjalnego to obchodzone 21 listopada święto wszystkich pracowników służb społecznych, w szczególności pracowników socjalnych. Stanowi formę wyróżnienia osób zaangażowanych w pracę na rzecz drugiego człowieka, zwrócenie uwagi na rolę oraz znaczenie społeczne wykonywanej profesji. Stanowi również formę promowania zawodu pracownika socjalnego.
 
Celem prowadzonej przez pracowników socjalnych pracy jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, osiąganie określonych zmian w ich środowisku, a także wspieranie w dążeniu do poprawy funkcjonowania.