Pracownicy UMCS z odznaczeniami państwowymi i resortowymi

21.04.2022

Postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i decyzją ministra edukacji i nauki pracownicy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Aktu dekoracji dokonał wojewoda lubelski Lech Sprawka w asyście rektora uczelni prof. dr hab. Radosława Dobrowolskiego i kurator oświaty Teresy Misiuk.
 
- Służba w uniwersytecie ma szczególne znaczenie. Cieszę się, że tak liczna grupa pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych została dzisiaj odznaczona. Każde z tych odznaczeń ma swoją ważną wymowę – mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki zostały wręczone Krzyże Zasługi, a za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medale za Długoletnią Służbę. Z kolei Medalami Komisji Edukacji Narodowej pracownicy UMCS zostali odznaczeni za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
 
- To jest docenienie państwa osiągnięć w pracy naukowej, która ma wielkie znaczenie dla Państwa i w pracy dydaktycznej, która niejednokrotnie jest trudniejsza, bo kształtowanie postaw to jest niełatwe zadanie. Dlatego składam wielkie gratulacje. Składam też podziękowanie. Wrócę tu do sytuacji związanej z Ukrainą. To, w jaki sposób społeczeństwo polskie zareagowało na agresję Rosji i w jaki sposób przyjęło uchodźców wynika z tego, że w kształtowaniu postaw - odrobiliśmy lekcję. To rodzice, środowisko szkolne i akademickie. Niewątpliwie w kształtowaniu postaw, z tej strony etyczno-moralnej ludzkich zachowań ma swoje odzwierciedlenie w tym procesie. Dziękuję, że potraficie w procesie dydaktycznym zwrócić uwagę na aspekt wychowawczy. To nie tylko werbalny przekaz, ale i to, w jaki sposób prezentujecie się na co dzień w pracy jest obrazem i przykładem do naśladowania – mówił wojewoda lubelski.
 
I dodał: - Życzę dalszych osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej, wielkiej satysfakcji, bo nie ma lepszej nagrody jak wdzięczność absolwenta. Życzę też jak najdłuższej aktywności zawodowej, takiej, która sprawi Państwu wielką radość.