Premier Morawiecki na urodzinach programu „Rodzina 500 plus” w Puławach

31.03.2019

W hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Puławach odbył się piknik rodzinny z udziałem prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, zorganizowany z okazji jubileuszu trzech lat funkcjonowania rządowego programu „Rodzina 500 plus”.
 
W uroczystości wzięli też udział m.in. wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
 
Rządowy program „Rodzina 500 plus” został wprowadzony 1 kwietnia 2016 r. na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenie wychowawcze jest nieopodatkowane, przysługuje w kwocie 500 zł miesięcznie niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.
 
Od 1 lipca 2019 roku 500 plus będzie także przyznawane na pierwsze dziecko, bez względu na dochody rodziny.
 
- Program 500 plus jest programem dla przyszłości. Jest programem, który zupełnie przebudował życie wielu rodzin. Wraz z nim Polska zmienia się nie do poznania. Jestem przekonany, że stworzyliśmy nową przestrzeń dla rozwoju całego naszego kraju – mówił premier Mateusz Morawiecki.
 
Wideo z przemówienia premiera
https://www.facebook.com/LubelskiUrzadWojewodzki/videos/630519657395858/
 
Program poprawił sytuację materialną Polaków. Dochód najuboższych rodzin w Polsce wzrósł o ponad 35 proc. W latach 2015-2017 ubóstwo skrajne dzieci obniżyło się o niemal połowę – z poziomu 9,0 proc. do 4,7 proc. Wśród rodzin wielodzietnych ubóstwo zmniejszyło się z poziomu 12,2 proc. do 6,4 proc., a wśród samotnych rodziców – z 6,5 proc. do 2,5 proc.
 
Szczególnie istotne zmiany zaobserwowano na wsi – tam ubóstwo skrajne samotnych rodziców spadło z 12,1 proc. do 0,7 proc. Program wpłynął też na liczbę urodzeń. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2018 r. urodziło się w Polsce 387,9 tys. dzieci.
 
- Z tego programu korzysta 3,6 mln dzieci. Do tej pory na ten program z budżetu państwa przeznaczyliśmy 67 mld złotych. To pieniądze, które pozwalają na lepszy poziom życia  polskich rodzin. Warto było ten program wprowadzić – podkreśliła minister Elżbieta Rafalska.
 
W województwie lubelskim świadczenie wychowawcze realizowane jest w 213 jednostkach samorządu terytorialnego, w tym w 18 urzędach miasta/gminy oraz w 195 jednostkach organizacyjnych gmin, tj. odpowiednio miejskich/gminnych ośrodkach pomocy społecznej.
 
W 2016 r. wsparciem objęto ponad 236,2 tys. dzieci z województwa lubelskiego, w  2017 r. ponad 234,9 tys., a w 2018 r. ponad 216,1 tys. dzieci. Według stanu na miesiąc luty w 2019 r. wsparciem objęto ponad 212,1 tys. dzieci z województwa.
 
- Gigantyczne pieniądze, za które dzieci są ubrane, wyżywione, nie mają problemów z przyborami do szkół i wyszły ze skrajnej biedy. Ponad 4 mld złotych gotówki w kieszeniach rodziców w województwie lubelskim – zaznaczył wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. 
 
W tym roku program będzie kosztował dodatkowe 9,6 mld zł. W latach kolejnych dodatkowy koszt finansowania programu bez kryterium dochodowego wyniesie ok. 20 mld zł. W sumie będzie to 41 mld zł rocznie.