Prezydent RP z wizytą w COZL i na KUL-u

15.06.2020

 
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odwiedził województwo lubelskie. To kolejna w ostatnim czasie wizyta Andrzeja Dudy na Lubelszczyźnie. Tym razem Prezydent był w Lublinie: w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Towarzyszył mu wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
- Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że COZL nabiera nowego oblicza i że będzie w stanie tutaj, na tej ziemi, wspierać starania o to, by jak najmniej osób zapadało na nowotwory, zwłaszcza te złośliwe, i aby leczenie odbywało się w sposób jak najbardziej skuteczny i komfortowy. Dziękuję Pani prof. Elżbiecie Starosławskiej za starania podejmowane dla Centrum od wielu lat. To, co dzisiaj widzimy, to efekt starań Pani Profesor i wielu ludzi dobrej woli, którzy ten proces przez lata wspierali. Cieszę się, że taka wyspecjalizowana i doskonała placówka znajduje się właśnie we wschodniej części naszego kraju. Dla mnie to niezwykle ważny element rozwoju, aby we wszystkich częściach Polski była dostępna nowoczesność w jednakowym stopniu. Dziękuję wszystkim za piękne przyczynienie się do rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej i za Państwa codzienną służbę dla ochrony zdrowia i życia pacjentów – mówił Prezydent podczas uroczystości z okazji zakończenia rozbudowy i modernizacji COZL w Lublinie.
 
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej jest największym szpitalem onkologicznym na Lubelszczyźnie oraz jedynym pełnoprofilowym, wysokospecjalistycznym centrum onkologicznym zarówno w województwie lubelskim, jak też w Polsce Wschodniej.
 
Starania dotyczące rozbudowy placówki zapoczątkowane zostały w 2007 roku. Do roku 2009 została zrealizowana rozbudowa Zakładu Radioterapii i Brachyterapii. W 2010 roku uzyskano zapewnienie finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu województwa lubelskiego. W wyniku rozbudowy i modernizacji placówka posiada 507 łóżek na powierzchni 56 tys. m². Rozbudowa i modernizacja realizowana była w latach 2010-2020 w trzech etapach. Pierwszy etap skutkował oddaniem do użytku budynku łóżkowego nr 4, drugi m.in. budynku administracyjno-dydaktycznego i budynków radioterapii, a trzeci objął zmianę funkcji pomieszczeń w budynku nr 4 ze stanu tymczasowego do stanu docelowego. Obecnie można w pełnym zakresie realizować cele Narodowej Strategii Onkologicznej.
 
- Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do utworzenia Centrum jako szpitala pełnoprofilowego i wysokospecjalistycznego dla pacjentów onkologicznych. Jesteśmy szczęśliwi, że w takich warunkach możemy leczyć pacjentów. Dziękuję pracownikom, którzy ciężko pracują na rzecz pacjentów, są specjalistami w obszarze medycznym, administracyjnym i technicznym. Dziękuję przede wszystkim Panu Prezydentowi za inicjatywę i podpisanie ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej – podkreśliła Elżbieta Starosławska, dyrektor COZL.
 
Koszt rozbudowy i modernizacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej szacowany jest na kwotę około 550 mln zł. Źródłem finansowania jest budżet Państwa i budżet województwa lubelskiego oraz środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Następnie, Prezydent RP Andrzej Duda udał się na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, gdzie złożył kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego, znajdującym się na dziedzińcu uczelni. Pomnik stanowi jeden z symboli uniwersytetu. Stanął na dziedzińcu Głównego Gmachu KUL 27 maja 1983 r., a uroczystość jego odsłonięcia miała miejsce trzy dni później.
 
- Cieszę się, że mogłem przybyć do tej ważnej polskiej uczelni w szczególnym roku stulecia urodzin św. Jana Pawła II, naszego papieża i Waszego wykładowcy – mówił Prezydent do zgromadzonych na uroczystości. - Patrząc na tę wzruszającą scenę, gdzie jest dwóch duchownych, wielkich Polaków i patriotów, trudno nie patrzeć na czas, kiedy ta scena miała miejsce. W 1978 roku, kiedy zaraz po wyborze kardynała Wojtyły, przyszedł prymas Polski, Stefan Wyszyński, by oddać hołd nowo wybranemu papieżowi, a ten wstał, by uścisnąć swojego przyjaciela, człowieka, który tak wiele poświęcił dla Polski i dla wiary. Patrzymy na KUL, który w 2018 roku obchodził 100-lecie istnienia i dziękujemy za jego dorobek. To miejsce, gdzie trwanie w wierze było czymś naturalnym. To tutaj, przyjeżdżała młodzież z całej Polski, to tu znajdowała miejsce, azyl i wsparcie. Cieszę się, że uniwersytet ma swój wieloletni program rozwoju nie tylko naukowo-dydaktyczny, ale także pod względem infrastrukturalnym. Gratuluję wspaniałego rozwoju i życzę, aby te fundamenty uniwersytetu wynikające z nauki św. Jana Pawła II po wszystkie czasy zostały zapamiętane i przekazywane – podkreślił Prezydent RP Andrzej Duda.