Problem handlu ludźmi. Ruszyła kampania informacyjno-edukacyjna

11.03.2019

Niewolnictwo XXI wieku na świecie to poważny problem, jak wynika z danych ONZ. Ofiarami handlu ludźmi stają się głównie dzieci i kobiety. Na pl. Teatralnym w Lublinie odbył się briefing, który zainaugurował kampanię informacyjno-edukacyjną na temat zagrożeń wynikających z przestępstwa handlu ludźmi.
 
- Akcja nie jest dla nas nowością. W styczniu rozpoczęliśmy w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim akcję „Wolni-Niewolni”. Zbieramy środki na pomoc ofiarom niewolnictwa w Kenii, ponieważ tam niewolnictwo przybiera najbardziej brutalne formy– mówił wojewoda lubelski Przemysław Czarnek podczas konferencji.
 
- Jednym z celów akcji jest uświadomienie, że w Lublinie i w Polsce mamy do czynienia z procederem niewolnictwa, związanego z prostytucją, z żebractwem, z pracą przymusową– przekonywał wojewoda. – Tylko jedna osoba na sto, która jest przedmiotem handlu ludźmi i współczesnym niewolnikiem, zwraca się z prośbą o pomoc do odpowiednich instytucji.
 
Wcześniej pod Centrum Spotkania Kultur pojawił się czerwony, dwupiętrowy londyński autobus. Jego obecność jest elementem tej kampanii. „Big Red Bus" to również symbol kampanii.
 
- Autobus jest po to, aby zwrócić uwagę na transgraniczny, międzynarodowy charakter handlu ludźmi.  Tutaj prezentujemy autobus brytyjski. Niestety, w Wielkiej Brytanii osoby pochodzenia polskiego są w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o liczbę ofiar– podkreślał Krzysztof Andrzejczak z Ambasady Brytyjskiej w Polsce.
 
- Jest też wiele ofiar niepolskiego pochodzenia w Polsce. Chcemy mówić o tym, jakie jest zagrożenie, jak się jego wystrzegać,  jak i gdzie szukać pomocy, jeśli już to komuś się przydarzy. Ważne jest to, aby potrafić rozpoznać oznaki współczesnego niewolnictwa – dodał.
 
Kampanii towarzyszyło seminarium, które odbyło się w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, dotyczące problematyki współczesnego niewolnictwa – handlu ludźmi, skierowane do pracowników urzędów pracy, pomocy społecznej, pedagogów szkolnych, służb mundurowych. Do udziału w seminarium zaproszeni zostali również przedstawiciele różnych podmiotów, zainteresowani tą tematyką.
 
Organizatorem kampanii są Ambasada Brytyjska w Warszawie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacja La Strada, Armia Zbawienia, Policja, Straż Graniczna oraz wojewoda lubelski.