Procedura kwalifikacji na test w kierunku SARS-CoV-2 - formularz

15.03.2021

 
Formularz kwalifikacji na test w kierunku SARS-CoV-2 wypełniają osoby, które ukończyły 18 lat i zidentyfikowały u siebie ryzyko zakażenia się koronawirusem.
 
Od 6 kwietnia, rodzic lub prawny opiekun, może zapisać swoje dziecko na test w kierunku SARS-CoV-2 przez formularz kwalifikacji, jeżeli podejrzewa, że jest ono zakażone koronawirusem. Formularz musi być podpisany profilem zaufanym przez rodzica/opiekuna.
 
Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo informację, czy kwalifikują się Państwo na test w kierunku SARS-CoV-2.
 
W przypadku kwalifikacji na test w kierunku SRAS-CoV-2, skontaktuje się z Państwem konsultant Domowej Opieki Medycznej, aby wystawić zlecenie na test.
 
Konsultanci Domowej Opieki Medycznej pracują w godz. 8.00-18.00 (również w weekendy).
 
Po wystawieniu zlecenia na test otrzymają Państwo sms o proponowanym miejscu oraz godzinie testu – zastosowanie się do informacji z sms pozwoli Państwu uniknąć kolejki w punkcie wymazowym. Więcej informacji o systemie eKolejka na stronie: www.gov.pl/eKolejka
 
Wykaz mobilnych punktów wymazowych znajdą Państwo na stronie: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran
 
Wynik testu mogą Państwo odczytać na Internetowym Koncie Pacjenta: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta
 
W przypadku pozytywnego wyniku testu, zachęcamy do skorzystania z monitoringu realizowanego w ramach projektu PulsoCare. Więcej informacji na stronie: www.gov.pl/dom
 
Przypominamy, że test w kierunku SARS-CoV-2 może wystawić również lekarz POZ (podstawowej opieki zdrowotnej). Rejestr placówek POZ: https://www.gov.pl/web/koronawirus/teleporady-poz
 
Uwaga!
Prosimy o przekazywanie formularza w godz. 8:00-18:00. Formularze złożone po godz. 18.00 będą obsługiwane w miarę możliwości kolejnego dnia.