Promocja książki o Prymasie Tysiąclecia, Kardynale Stefanie Wyszyńskim

13.03.2018

Potrzeba społecznej pamięci osoby i dzieła, do której zachęcają naukowcy z KUL, była powodem publikacji książki o Prymasie Tysiąclecia. Promocja odbyła się w Lublinie w sali obrad Rady Miasta noszącej imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wziął w niej udział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
 
-  Kardynał  Stefan Wyszyński jest Prymasem Tysiąclecia, przywódcą duchowym narodu w czasach niezwykle trudnych. Twórcą sukcesu narodu jakim jest niepodległe państwo, w którym możemy żyć – zauważył wojewoda. – Potrzeba przywoływania nauczania Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest potrzebą powrotu do normalności w myśleniu o Polsce i o Polakach, miejscu Polski oraz narodu polskiego na mapie świata i Europy, a także w dziejach świata i Europy.
 
***
 
Publikacja pod redakcją Aliny Rynio i Magdaleny Parzyszek, to zbiór interdyscyplinarnych artykułów, powstałych w związku z potrzebą serca, nawołującą do przywołania pamięci osoby i dzieła Prymasa Tysiąclecia – Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w wymiarze zarówno społecznym, jak i indywidualnym. Stanowi ona kolejną, niezwykle pożyteczną i potrzebną refleksję naukową, pozwalającą na nowo poznawać i odkrywać dokonania i spuściznę Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przygotowana została przez badaczy znakomicie znających problematykę i prowadzących od dawna badania w tym zakresie.
 
Z recenzji dr. hab. Edmunda Juśko, prof. KUL
 
Tytuły poszczególnych, czternastu rozdziałów poświęconych dziedzictwu Prymasa Stefana Wyszyńskiego wskazują […], że refleksja prezentowana w publikacji została podjęta na gruncie interdyscyplinarnym, z wykorzystaniem nauk historycznych, filozoficznych, teologicznych, społecznych oraz pedagogicznych. Tworzą one jednak harmonijną całość. Pozwala to postrzegać prezentowaną książkę jako dzieło, które powinno zadowolić nawet bardzo wymagającego czytelnika. Można bowiem znaleźć w niej na tyle szerokie spectrum badawcze, że specjaliści różnych dziedzin nauki powinni z powodzeniem znaleźć coś wartościowego dla siebie.