Przebudowana droga Cezaryn-Kolonia Kośmin w gminie Żyrzyn otwarta

20.09.2019

 
Z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka uroczyście otwarto drogę gminną Cezaryn-Kolonia Kośmin. Inwestycję zrealizowano przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.
 
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wojewoda lubelski, starosta puławski, wójt gminy Żyrzyn oraz inni zaproszeni goście.
 
 - Ta droga to 1 kilometr i 400 metrów. Niezwykle ważna, bo łącząca z S17. Dzisiaj miałem zaszczyt przekazać panu wójtowi w odpowiedzi na jego bardzo dobre wnioski złożone w ramach FDS w II naborze prawie 1,5 mln zł na kolejne dwie drogi w Żyrzynie. Rozwój infrastrukturalny gminy jest ogromny – mówił wojewoda Czarnek.
 
Przebudowa drogi gminnej była związana ze złym stanem technicznym istniejących nawierzchni, w celu poprawy parametrów techniczno- użytkowych drogi i warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres inwestycji obejmował m.in. wykonanie poszerzeń wzdłuż istniejącej krawędzi jezdni, podbudowy wzmacniającej na całej szerokości jezdni, nawierzchni jezdni asfaltowej, obustronnego pobocza, a także wykonanie specjalnego przejścia dla pieszych i oznakowania pionowego oraz poziomego.
 
Całkowita wartość inwestycji przebudowy drogi Cezaryn - Kolonia w gm. Żyrzyn wyniosła 772 370,81 zł, z czego dofinansowanie z FDS to 386 185,00 zł. Roboty wykonano w okresie od czerwca do sierpnia bieżącego roku.