Przejście graniczne w Hrebennem z zaporami antyterrorystycznymi

17.01.2019

Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych zrealizował projekt pn. „Modernizacja systemów blokady przejścia – zapory antyterrorystyczne w dpg Hrebennem”. Celem projektu było zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznej granicy Unii Europejskiej (strefy Schengen) poprzez rozbudowę systemu blokady drogowego przejścia granicznego w Hrebennem.
 
Zapory antyterrorystyczne zabezpieczają obiekty wymagające najwyższej ochrony. Ich głównym zadaniem jest zatrzymanie pojazdu i ochrona przed wtargnięciem na zabezpieczany obszar. Cieszę się, że jesteśmy pierwszym województwem w Polsce, które ma tego typu zabezpieczenia na granicy – podkreśla wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
 
Realizacja projektu objęła zaprojektowanie, dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie systemu siedmiu zapór antyterrorystycznych. Automatycznie wysuwane zapory drogowe na terenie drogowego przejścia granicznego Hrebenne – Rawa Ruska zamontowane zostały na głowicy przejścia (wjazd/wyjazd) od strony terytorium Polski. Po ich podniesieniu, praktycznie uniemożliwią ich siłowe pokonanie przy pomocy konwencjonalnego pojazdu osobowego lub ciężarowego.
 
Inwestycję zakończono w grudniu 2018 roku. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Całkowita wartość projektu wyniosła 458 847, 81 zł, w tym dofinansowanie z FBW to 344 135,86 zł (75 proc. całej kwoty).
 
Fot: Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie