Przemysław Czarnek na konwencie wojewodów w MSWiA

10.01.2019

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek uczestniczył dziś w naradzie wojewodów, która odbyła się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Spotkaniu przewodniczyli szef MSWiA Joachim Brudziński oraz wiceszef resortu Paweł Szefernaker.
 
W naradzie wzięli udział także szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek Suski, minister środowiska Henryk Kowalczyk, wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń oraz wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. 
 
Podczas spotkania poruszono m.in. zagadnienia dotyczące realizacji programu „Czyste Powietrze”, a także przedstawiono informację na temat aktualnej realizacji programu „Mieszkanie+” oraz wdrażania ustawy o zmianie użytkowania wieczystego we własność.  Tadeusz Skobel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii omówił bieżącą sytuację na rynku energetycznym zaś podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Chodkiewicz przybliżył temat roli wojewodów we wdrażaniu Programu Inwestycji Drogowych.
 
Podczas narady omówiono także kwestie obsady stanowisk wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego w systemie 24/7, z uwzględnieniem kwalifikacji osób pełniących tę funkcję.