Przysięga żołnierzy 19. Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej

04.12.2022

 
Już po raz drugi w historii 19. Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej odbyła się uroczysta przysięga wojskowa. W wyjątkowym roku 80. rocznicy powstania Armii Krajowej, przed ratuszem w Wojsławicach słowa roty wypowiedziało dwudziestu nowych żołnierzy.
 
- Wypowiadając rotę wojskowej przysięgi stajecie się żołnierzami Rzeczypospolitej Polskiej. Uczyniliście krok, który niesie za sobą dumę i satysfakcję ze służby Ojczyźnie, ale wymagać też będzie wytrwałości, hartu ducha oraz gotowości do wypełniania żołnierskich obowiązków. Gratuluję składającym dziś przysięgę decyzji o wstąpieniu w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Sprawiacie, że Wojsko Polskiej jest jeszcze silniejsze i jeszcze skuteczniejsze - podkreślał wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w liście adresowanym do składających przysięgę ochotników.
 
Mottem Terytorialsów są słowa „Zawsze gotowi, zawsze blisko”, a kluczowym zadaniem wspieranie lokalnej społeczności, administracji państwowej i samorządowej oraz innych służb w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków różnego rodzaju sytuacji kryzysowych. Zwrócił na to uwagę wicepremier Mariusz Błaszczak. - W czasach, gdy za naszą wschodnią granicą trwa rozpętana przez Rosję wojna, Terytorialsi dbają o bezpieczeństwo Polski. Z poświęceniem realizując zadania, do których zostali powołani, wzorowo zdają egzamin ze skuteczności i efektywności. Potwierdzają, że będąc zawsze blisko potrzebujących wsparcia, chronią najważniejsze wartości, jakimi są ludzkie życie i zdrowie - dodał.
 
Podczas uroczystości, dowódca 19. Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Robert Kasperczuk wręczył żołnierzom wyróżnienia, akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz medale nadane decyzją ministra obrony narodowej. Zwieńczeniem ceremonii była defilada wojskowa oraz pokaz sprzętu i uzbrojenia wojskowego.
 
***
 
19. Nadbużańska Brygada Obrony Terytorialnej to jedna z najmłodszych brygad w kraju. Jest formowana od lipca 2022 r., a jej dowództwo mieści się w Chełmie. 19 NBOT jest spadkobiercą przedwojennego Korpusu Ochrony Pogranicza i stanowi odpowiedź na współczesne zagrożenia. Jej zadaniem jest ścisła współpraca z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej i jego bezpośrednie wsparcie w ochronie wschodniej granicy Polski. Stałym rejonem odpowiedzialności brygady są powiaty z województwa lubelskiego przyległe do granicy (bialski, włodawski, chełmski, miasto Chełm, hrubieszowski i tomaszowski).
 
Wszyscy chętni do służby w WOT powinni kontaktować się z Wojskowymi Centrami Rekrutacji lub z rekruterami WOT, do których kontakt można znaleźć na stronie: www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl.
 
Fot. 19 NBOT