Radca Ambasady USA z wizytą u wojewody

06.12.2017

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek spotkał się z Johnem Lowellem Armstrongiem radcą ds. ekonomicznych w Ambasadzie USA w Warszawie. Spotkanie miało charakter kurtuazyjny, ale było również okazją do rozmów na temat współpracy polsko-amerykańskiej, z uwzględnieniem perspektywy województwa lubelskiego oraz potencjalnych możliwości zacieśnienia tej współpracy w przyszłości.
 
Wojewoda scharakteryzował obecną sytuację mieszkańców województwa mówiąc m.in. o rynku pracy oraz działaniach podejmowanych przez władze na rzecz rozwoju regionu. Trwająca rozbudowa infrastruktury drogowej, w szczególności dróg ekspresowych to w ocenie zarówno radcy, jak i wojewody szansa na ożywienie gospodarcze Lubelszczyzny. Radca wspomniał o wzorcowych przedsiębiorstwach z kapitałem amerykańskim, działającymi na terenie województwa. Tematami, poruszonymi podczas spotkania były także zagadnienia sytuacji demograficznej i migracji, relacji polsko-ukraińskich. Na zakończenie spotkania wspomniano o przygotowaniach do zbliżającej się 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a także 100. rocznicy nawiązania oficjalnych stosunków dyplomatycznych między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Rząd USA jako pierwszy uznał de iure odrodzoną Polskę i nawiązał 29 stycznia 1919 r.  stosunki dyplomatyczne z rządem Rzeczpospolitej Polskiej premiera Ignacego Paderewskiego.
 
***
 
John Lowell Armstrong wstąpił w szeregi amerykańskiej służby zagranicznej w 1994 r.
 
Od sierpnia 2017 r. jest na stanowisku radcy ds. ekonomicznych w Ambasadzie USA w Warszawie, gdzie pełni funkcję szefa Sekcji Gospodarczej. Doradza ambasadorowi amerykańskiemu w kwestiach ekonomicznych, w tym w sprawach dotyczących polityki gospodarczej, biznesu, innowacji i kwestii środowiskowych.
 
Dotychczas dwukrotnie obejmował stanowiska w Polsce: w latach 2001-2005, jako urzędnik ds. pracy w Sekcji Politycznej, gdzie pełnił funkcję przedstawiciela Departamentu ds. Lokalnego Programu Partnerskiego Rynku Pracy. Wcześniej w latach 1997-1999 był urzędnikiem ds. handlu, zajmując się również takimi kwestiami jak środowisko, nauka i technologia.
 
W dotychczasowej karierze zawodowej był m.in. dyrektorem Agencji Paszportowej w Waszyngtonie, zastępcą szefa Misji w Ambasadzie USA w Nassau na Bahamach. Pełnił też funkcję wicekonsula generalnego w Ambasadzie USA w Kijowie na Ukrainie.
 
John Lowell Armstrong ukończył historię na University of Wisconsin-Madison oraz na University of Minnesota. W latach 1990-92 był również naukowcem w ramach programu Fulbrighta na UMCS.