Rocznica rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”

26.09.2021

 
W Ostrówku (powiat łęczyński) odbyły się lubelskie wojewódzkie obchody 40. rocznicy Rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. W uroczystościach obchodzonych pn.: „Przednówek Solidarności” uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka. To właśnie w Ostrówku, 30 lipca 1978 r. powstał Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej, który stanowił podwaliny walki rolników o swoje prawa i powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” – pierwszej w powojennej historii Polski, niezależnej od władz komunistycznych, chłopskiej organizacji związkowej.
 
Spotkanie było okazją do uhonorowania postawy i zaangażowania działaczy NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" działających na rzecz gospodarstw indywidualnych i polskiej wsi, kształtowania ustroju rolnego państwa.
 
Podczas spotkania wojewoda lubelski wręczył odznaczenia państwowe. Za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce wręczył Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski. Za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce Złoty Krzyż Zasługi, a za zasługi dla Niepodległej Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości.
 
Przekazał też okolicznościowy dyplom uznania z Medalem Wojewody Lubelskiego dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych z okazji 40-lecia działalności. Wyróżnienie jest podziękowaniem za wytrwałe działania w obronie interesów polskiej wsi, walkę o prawa, godność i podmiotowość polskich rolników, nieoceniony wkład w proces formowania się ruchu ,,Solidarności" niezłomne zmagania w walce o wolną i suwerenną Polskę, wytrwałość i konsekwencję w realizacji założonych celów. Dyplom odebrała przewodnicząca NSZZ RI Solidarność, poseł na Sejm RP Teresa Hałas.
 
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Kaplicy w Ostrówku. Następnie uczestnicy złożyli wieńce przy Krzyżu upamiętniającym powołanie Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej. Druga część spotkania odbyła się w miejscowej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej, w której miała miejsce uroczysta konferencja pt.: „Przednówek Solidarności”. Zostały wtedy wręczone odznaczenia dla zasłużonych działaczy NSZZ RI „Solidarność” z województwa lubelskiego, wygłoszony wykład okolicznościowy Instytutu pamięci Narodowej Oddział Lublin. Były wystąpienia okolicznościowe i występy artystyczne.
 
Obchody zorganizował Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Patronat narodowy nad wydarzeniem objął Prezydent RP, w Stulecie Odzyskania Niepodległości.
.