Rozstrzygnięcie Programu Sportowa Polska. Lubelskie z dofinansowaniem

22.07.2021

Ministerstwo kultury dziedzictwa narodowego i sportu ogłosiło dziś wyniki w ramach Programu Sportowa Polska - edycja 2021. Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju.
 
- W tym roku mamy rekordową sumę przeznaczoną na inwestycje w polski sport, to jest 567 mln zł, z czego 374 mln zł przeznaczone jest na program „Sportowa Polska”. Dziś możemy ogłosić wyniki głównego naboru na inwestycje lokalne - szkolne, w klubach sportowych i inwestycje lokalne, ogólnodostępne dla obywateli. Mamy rekordowy wynik - 260 inwestycji na kwotę 374 mln zł. Wciąż mamy wiele do zrobienia, by zaspokoić wszystkie potrzeby, ale 260 nowych inwestycji lokalnych to dobry wynik. Życzę wszystkim, którzy będą realizowane te i inwestycje, aby były one realizowane sprawnie – mówił wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński podczas konferencji prasowej w tej sprawie.
 
Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych zostały podzielone na trzy grupy.
 
Pierwszą grupę stanowią zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. W świetle dostępnych danych, nadal spora część populacji dzieci i młodzieży szkolnej nie ma dostępu do bezpiecznej i funkcjonalnej szkolnej infrastruktury sportowej. Mając na uwadze fakt, że obiekty przyszkolne pełnią funkcje, nie tylko związane z poprawą warunków realizacji zajęć wychowania fizycznego, ale również powinny stanowić sieć podstawowych obiektów sportowych, ogólnodostępnych dla każdego, obiekty tego typu zasługują na szczególną uwagę w niniejszym Programie.
 
Drugą grupą zadań są zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu. W tej grupie wsparcie finansowe będą mogły otrzymać zadania dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej. Obiekty dofinansowywane w tej grupie zadań, dedykowane są w szczególności klubom sportowym, mogącym poszczycić się wymiernymi sukcesami sportowymi, jak i również tym, dla których zrealizowanie zadania inwestycyjnego będzie silnym bodźcem do rozwoju obecnej działalności.
 
Trzecią grupą zadań, są zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej, dającej możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, stanowiącej ważny element profilaktyki zdrowotnej oraz umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Ministerstwo zachęca do tego, aby nowo tworzona baza infrastrukturalna uzyskiwała uprzednio aprobatę społeczną oraz korelowała ze sportami uprawianymi na terenie oddziaływania inwestycji.
 
Wszystkie zadania inwestycyjne (powstałe obiekty sportowe), bez względu na to, w której grupie wyróżnionych zadań się znajdują, muszą mieć charakter ogólnodostępny. Dodatkowo w przypadku obiektów zewnętrznych, wnioskodawcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby dostęp do nich, w szczególności dla dzieci i młodzieży, był nieodpłatny.
 
 
W województwie lubelskim zostaną dofinansowane następujące inwestycje:
 
Grupa I:
 
● Gmina Kurów: Przebudowa i rozbudowa boisk sportowych przy Szkole w Kurowie
 
● Gmina Miasto Biłgoraj: Budowa Centrum Rehabilitacyjno-Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju
 
● Gmina Poniatowa: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w miejscowości: Kowala Druga, Niezabitów, Dąbrowa Wronowska oraz Poniatowa-Kolonia
 
● Gmina Sułów:  Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Sułowie
 
● Gmina Susiec:  Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łosińcu
 
● Gmina Tarnogród:  Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim i Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Woli Różanieckie
 
● Gmina Uchanie: Budowa sali sportowej z zapleczem higienicznosanitarnym oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Uchanie
 
● Gmina Wojcieszków: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, kortu tenisowego oraz skate parku  w miejscowości Wojcieszków
 
● Miasto Chełm:  Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie
 
● Powiat Janowski: "Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego  Wzgórza w Janowie Lubelskim"
 
● Powiat Zamojski: Remont boiska Zespołu Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie oraz remont boiska Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu
 
Grupa II:
 
● Gmina Krasnystaw: Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Siennicy Nadolnej
 
● Gmina Poniatowa: Przebudowa boiska piłkarskiego w Poniatowej przy ul. 11 Listopada
 
Grupa III:
 
● Gmina Niedźwiada:  Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego składającego się z dwóch boisk, w tym boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal w miejscowości Niedźwiada Kolonia
 
● Gmina Wojcieszków:  Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Burzec i Wólka Domaszewska
 
To już czwarta edycja programu „Sportowa Polska”. W poprzednich dofinansowano łącznie 624 inwestycje na kwotę 825 322 781 zł. Rekordowa była ubiegłoroczna edycja programu, w ramach której dofinansowano 222 inwestycje na kwotę 313 095 363 zł.
 
 
Liczba wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych Grupa I
 
Liczba wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych Grupa II
 
Liczba wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych Grupa III
 
Informacje dot. Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”