Rozwój dróg lokalnych tematem odprawy wojewodów u premiera

11.06.2018

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wziął udział w naradzie wojewodów. Odprawa prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z wojewodami poświęcona była programowi rozwoju dróg lokalnych.
 
- Cieszę się, że jesteśmy w trybie realizacji, a raczej w trybie ogłaszania pewnych rzeczy. Rozmawiałem z mieszkańcami.  Oni oczekują realizacji poszczególnych projektów, a w tym przypadku konkretnej  realizacji projektów drogowych: remontów i budowy dróg.  To, że Państwo wojewodowie się tak świetnie spisaliście, że w ciągu praktycznie kilku tygodni wykonaliście tę pracę zbierania wszystkich wniosków, analizy, oceny potrzeb. To, że mieliście na uwadze w szczególności też te gminy i  powiaty, które nigdy wcześniej nie dostały środków na remonty i  budowę dróg, za to chciałem szczególnie podziękować. Za  tą  sprawną pracę, która przełoży się na wyższą jakość życia obywateli, na komfort, bezpieczeństwo, na mniejszą emisję substancji szkodliwych. To jest bardzo dobra robota. I to, że pokazujemy, że w ślad za słowem (mijają dwa miesiące)  idą  już czyny.  Chcę podkreślić, że wojewodowie mają szczególne zadanie patrzenia niejako z lotu ptaka na mapy dróg i łączenia pomiędzy sobą w strategiczny sposób ciągów komunikacyjnych, za to również chciałem serdecznie podziękować. Polska to nie tylko wielkie metropolie i arterie komunikacyjne pomiędzy nimi.  My patrzymy na potrzeby rozwojowe Polski powiatowej. Powiaty często zaniedbywane, zapomniane będą miały dużo lepszy dostęp do  szans rozwojowych. Przeznaczyliśmy bezprecedensową kwotę na budowę i  remonty dróg lokalnych. To jest 1 mld 300 mln zł, z tą  ostatnią transzą dla mieszkańców powiatów i gmin, czyli 500 mln zł. Oprócz tego planujemy jesienią utworzyć fundusz dróg lokalnych, w wysokości 500 mln zł – powiedział premier Morawiecki.
 
- Dzięki temu realizujemy 433 inwestycje drogowe samorządowe na kwotę 817 mln zł. To jest kolejny silny bodziec inwestycyjny. Wszystkie inwestycje są rozproszone na terenie całego kraju . Dotyczą przede wszystkim gmin.  330 gmin będzie korzystało z tych inwestycji, 70 powiatów i 21 miast na prawach powiatu. Polska jest jedna, ale realizujemy zasadę zrównoważonego rozwoju naszego kraju. Pokazaliśmy sprawność naszego państwa, sprawność systemu. Chcemy wspierać nie tylko modernizację, ale również budowę nowych mostów. To zadanie realizujemy również we współpracy z wojewodami. Dzięki temu zrealizowanych zostanie nowych albo zmodernizowanych zostanie 350 km dróg  gminnych i  211 km dróg powiatowych. To będzie widoczne w naszych małych społecznościach – podkreślił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.
 
***
 
Do 15 kwietnia br. samorządy mogły składać wnioski o dotację z Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Głównym celem  Programu jest zintensyfikowanie działań na rzecz podniesienia rozwoju i wzrostu konkurencyjności regionów przez wsparcie w roku 2018 jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) środkami budżetu państwa, w formie dotacji celowej, realizacji zadań własnych z zakresu budowy, przebudowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych. Z programu nie będą mogły być sfinansowane te inwestycje, które już są finansowane z innego rządowego programu. Program ten zakłada finansowanie 80% do 20% i 60% do 40%. Najbiedniejsze gminy i powiaty będą mogły liczyć na wsparcie nawet do 80% dotacji wartości inwestycji. Zasobniejsze jednostki samorządu terytorialnego będą mogły liczyć na 60% dotacji.
 
Fot. KPRM, MSWiA