Rusza druga edycja Konkursu „Po pierwsze Rodzina!”

07.04.2021

 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej otwiera drugą edycję konkursu „Po pierwsze Rodzina!”. To projekt, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą uzyskać łącznie do 8,4 mln zł na realizację projektów tworzących przyjazne otoczenie dla rodziny. Nabór wniosków rozpocznie się 9 kwietnia br.
 
Konkurs adresowany jest m.in. do stowarzyszeń, fundacji, organizacji kościelnych, które prowadzą działania wspierające małżeństwa jako najlepsze środowisko opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, przygotowują młodych ludzi do radzenia sobie z wyzwaniami życia rodzinnego oraz tworzą otoczenie szczególnie przyjazne rodzinom.
 
W konkursie dofinansowane zostaną najlepsze projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe służące zmianie społecznej, polegającej na usytuowaniu dobra rodzin w centrum działań wspólnoty na wszystkich poziomach jej funkcjonowania. Organizacje mogą ubiegać się o dotację w wysokości od 50 tys. zł do 1,5 mln zł, a wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane.
 
Okres realizacji dofinansowanych zadań zaplanowany jest na 14 lipca - 31 grudnia 2021. Termin ponoszenia wydatków w ramach dofinansowanego zadania przewiduje się od momentu podpisania umowy na realizację zadania publicznego do 31 grudnia 2021 r.
 
Link do generatora zbierającego wnioski zostanie opublikowany na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina w dniu 9 kwietnia. Oferty konkursowe będą zbierane do 30 kwietnia br. do godz. 23.59. Braki formalne spowodują pozostawienie ofert bez dalszego rozpoznania, natomiast ocena merytoryczna będzie miała postać oceny punktowej i zostanie przeprowadzona przez Komisję Konkursową. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 21 maja br.
 
Wszystkie niezbędne informacje na temat udziału w drugiej edycji konkursu „Po pierwsze Rodzina!” będzie można znaleźć w Regulaminie (publikacja na stronie www.gov.pl/web/rodzina, 9 kwietnia). Na pytania zainteresowanych odpowiada Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej pod adresem mailowym konkurs.ppr.21 [at] mrips.gov.pl.