Rusza kampania MON „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”

11.07.2019

Ministerstwo Obrony Narodowej otwiera bramy koszar dla sympatyków wojska. W ramach kolejnego etapu kampanii „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, od 13 lipca do 24 sierpnia, w każdą sobotę w wybranych jednostkach wojskowych zapewniona zostanie niepowtarzalna możliwość wstąpienia do Wojska Polskiego na jeden dzień.
 
W województwie lubelskim takie zajęcia zostaną zorganizowane w 2. Hrubieszowskim Pułku Rozpoznawczym, 24 sierpnia. Uczestnicy będą mieli okazję m.in. wziąć udział w szkoleniu z musztry wojskowej, nauki celowania i strzelania przy użyciu urządzeń szkolno-treningowych, czytania treści mapy oraz marszu po trasie wg mapy, udzielania pomocy przedmedycznej, zapoznanie ze sprzętem wojskowym będącym na wyposażeniu jednostki oraz rzut granatem ćwiczebnym. Dodatkowym elementem szkolenia będzie walka i bezpieczne posługiwanie się bronią - BLOS, którego głównym celem będzie wyrobienie nawyków bezpiecznego posługiwania się bronią podczas dynamicznych sytuacji taktycznych.
 
Poznawanie żołnierskiego rzemiosła będzie zaczynać się  punktualnie o 10.00, a kończyć około godz. 19.00. W tym czasie, w zależności od jednostki, która zostanie wybrana przez zainteresowanych będzie można wziąć udział w zajęciach w terenie, poznać sprzęt wojskowy, rywalizować w biegach zespołowych i ćwiczyć rzut granatem oraz naukę celowania i strzelania z wykorzystaniem urządzeń szkolno–treningowych, a także nauczyć się jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.
 
Celem kampanii jest promocja służby wojskowej i zachęcanie do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego. Głównym sposobem jej realizacji jest organizacja zajęć o charakterze okołowojskowym, skierowanych do osób pełnoletnich zainteresowanych służbą wojskową.
 
Szczegółowe warunki udziału w zajęciach zamieszczone są na stronie internetowej https://www.wojsko-polskie.pl/ oraz na stronach internetowych jednostek wojskowych biorących udział w projekcie.
 
W dniu szkolenia każdy będzie mógł dowiedzieć się, co trzeba zrobić żeby wstąpić do wojska. W punktach rekrutacyjnych znajdują się informacje na temat oferty edukacyjnej m.in. wojskowych uczelni wyższych, czy najmłodszej placówki edukacyjnej, jaką jest Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne w Warszawie.
 
 
 
TERMINY I JEDNOSTKI:
 
 
13 lipca
 
-  1 Brygada Pancerna w Warszawie – www.1bpanc.wp.mil.pl
- 10 Brygada Logistyczna w Opolu – www.10blog.wp.mil.pl
- Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie – www.cssp.wp.mil.pl
- Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach – www.cpdmz.wp.mil.pl
- 9 Pułk Rozpoznawczy w Lidzbarku Warmińskim – www.9pr.wp.mil.pl
 
20 lipca
 
- Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce – www.cpsp.wp.mil.pl
- 6 Brygada Powietrznodesantowa w Krakowie – www.6bpd.wp.mil.pl
- 25 Brygada Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim– www.25bkpow.wp.mil.pl
 
27 lipca
 
- Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu - www.cswlpoznan.wp.mil.pl
 
3 sierpnia
 
- 17 Brygada Zmechanizowana w Wędrzynie – www.17wbz.wp.mil.pl
 
10 sierpnia
 
- 21 Brygada Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie – www.21bsp.wp.mil.pl
- 18 Pułk Rozpoznawczy w Białymstoku – www.18pr.wp.mil.pl
- Centrum Szkolenia Artylerii I Uzbrojenia w Toruniu - www.csaiu.torun.pl
 
17 sierpnia
 
- 15 Brygada Zmechanizowana w Giżycku – www.15gbz.wp.mil.pl
 
24 sierpnia
 
- 7 Brygada Obrony Wybrzeża w Słupsku – www.7bow.wp.mil.pl
- 1 Pułk Saperów w Brzegu – www.1psap.wp.mil.pl
- 2 Pułk Rozpoznawczy w Hrubieszowie – www.2pr.wp.mil.pl