Rusza program budowy 100 obwodnic. Siedem z nich będzie w Lubelskiem

10.02.2020

Rusza obiecany przez premiera Mateusza Morawieckiego w expose rządowy program budowy 100 obwodnic. Siedem z nich powstanie w woj. lubelskim. Główne założenia opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury programu, który będzie realizowany w latach 2020-2030 to poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.
 
Program określa cele i priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic miast na sieci dróg krajowych. Wskazuje również źródła finansowania oraz listę zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
 
W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.
 
W programie zostały ujęte zadania na różnym etapie przygotowania. Wybór obwodnic do realizacji odbywał się przy uwzględnieniu stanu prac przygotowawczych, natężenia ruchu, w tym ruchu ciężkiego, stanu bezpieczeństwa ruchu w miejscowościach liczonego poziomem wypadkowości i ofiarami wypadków, poprawy dostępności połączeń z państwami sąsiednimi oraz koniecznością zachowania zrównoważonego rozwoju kraju.
 
Dla części obwodnic opracowano już dokumentację niezbędną do rozpoczęcia inwestycji, dla części jest prowadzony proces przygotowawczy. Są też takie zadania, dla których przygotowania dopiero się rozpoczną.
 
W woj. lubelskiem powstanie siedem obwodnic., Oto szczegóły inwestycji:

 

Obwodnica Dzwoli w ciągu drogi krajowej nr 74

 • Stan prac przygotowawczych:
  Zostały zabezpieczone środki na rozpoczęcie prac przygotowawczych z budżetu państwa. Oprócz obejścia miejscowości, realizowana będzie również przebudowa drogi krajowej nr 74 w tym rejonie jako zadanie komplementarne. Prace projektowe są obecnie na ukończeniu. Decyzja o ujęciu inwestycji w Programie Budowy 100 obwodnic pozwoli na budowę tego ważnego obejścia jako zadania priorytetowego.
   
 • Planowana data ogłoszenia przetargu:    II kw. 2021 r.
   
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Dzwoli jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez tę miejscowość. Wraz z innymi planowanymi inwestycjami na drodze krajowej nr 74 na odcinku od włączenia z realizowaną S19 na wysokości Janowa Lubelskiego aż do Hrubieszowa, przyczyni się do odciążenia układu drogowego prowadzącego do Zamościa i dalej do przejścia granicznego Zosin-Uściług. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości tego połączenia. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Obwodnica Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74

 • Stan prac przygotowawczych:
  Zostały zabezpieczone środki z budżetu państwa na rozpoczęcie prac przygotowawczych. Oprócz obejścia miejscowości realizowana będzie również przebudowa drogi krajowej  nr 74 w tym rejonie w ramach zadań komplementarnych. Prace projektowe są na ukończeniu. Uzyskano już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja o ujęciu inwestycji w Programie 100 obwodnic pozwoli na budowę tego ważnego obejścia jako zadania priorytetowego.
   
 • Planowana data ogłoszenia przetargu:    II kw. 2021 r.
   
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy miejscowości Gorajec jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez tę miejscowość. Wraz z innymi planowanymi  inwestycjami na drodze krajowej nr 74 na odcinku od włączenia z realizowaną S19 na wysokości Janowa Lubelskiego aż do Hrubieszowa, przyczyni się do odciążenia układu drogowego prowadzącego do Zamościa i dalej do przejścia granicznego Zosin-Uściług. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości tego połączenia. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Obwodnica Janowa Lubelskiego w ciągu drogi krajowej nr 74

 • Stan prac przygotowawczych:
  Zostały zabezpieczone środki z budżetu państwa na rozpoczęcie prac przygotowawczych na obejście miejscowości.
   
 • Planowana data ogłoszenia przetargu:    IV kw. 2023 r.
   
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Janowa Lubelskiego jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża i będzie przejeżdżać przez tę miejscowość w związku zrealizowaną obecnie drogą ekspresową S19. Dzięki realizacji tej obwodnicy samochody zjeżdżające z S19 nie będą wjeżdżać do centrum miejscowości.
  Wraz z innymi planowanymi inwestycjami na drodze krajowej nr 74 na odcinku od S19 aż do Hrubieszowa, przyczyni się do odciążenia układu drogowego prowadzącego do Zamościa i dalej do przejścia granicznego Zosin-Uściług. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości tego połączenia. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Obwodnica Łęcznej w ciągu drogi krajowej nr 82

 • Stan prac przygotowawczych:
  Dla inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.
   
 • Planowana data ogłoszenia przetargu:    III kw. 2023 r.
   
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy miejscowości Łęczna jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez tę miejscowość. Jest to największa miejscowość na tej drodze krajowej łączącej stolicę województwa z północno-wschodnią częścią województwa, m.in. docierając do Włodawy i Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości połączenia drogowego z Włodawy. Połączenie to będzie miało również charakter uzupełniający do realizowanej trasy S19. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Obwodnica Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76

 • Stan prac przygotowawczych:
  Dla inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.
   
 • Planowana data ogłoszenia przetargu:    I kw. 2023 r.
   
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy miejscowości Łuków jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża i będzie przejeżdżać przez tę miejscowość z uwagi na oddaną niedawno drogę S17 oraz planowaną S19, dla której drogi krajowe nr 63 i 76 stanowią integrujące połączenie, prowadzące z Warszawy do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości tego połączenia drogowego. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Obwodnica Szczebrzeszyna w ciągu drogi krajowej nr 74

 • Stan prac przygotowawczych:
  Zostały zabezpieczone środki na rozpoczęcie prac przygotowawczych z budżetu państwa. Oprócz obejścia miejscowości realizowana będzie również przebudowa drogi krajowej  nr 74 w tym rejonie jako zadanie komplementarne. Prace projektowe są w trakcie. Decyzja o ujęciu inwestycji w Programie 100 obwodnic pozwoli na budowę tego ważnego obejścia jako zadania priorytetowego.
   
 • Planowana data ogłoszenia przetargu:     IV kw. 2023 r.
   
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Szczebrzeszyna jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez tę miejscowość. Wraz z innymi planowanymi inwestycjami na drodze krajowej nr 74 na odcinku od włączenia z realizowaną S19 na wysokości Janowa Lubelskiego aż do Hrubieszowa, przyczyni się do odciążenia układu drogowego prowadzącego do Zamościa i dalej do przejścia granicznego Zosin-Uściług. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości tego połączenia. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Obwodnica Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74

 • Stan prac przygotowawczych:
  Dla inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze

 

 • Planowana data ogłoszenia przetargu:    III kw. 2025 r.

 

 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Zamościa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez tę miejscowość. Wraz z innymi planowanymi  inwestycjami na drodze krajowej nr 74 na odcinku od włączenia z realizowaną S19 na wysokości Janowa Lubelskiego aż do Hrubieszowa, przyczyni się do odciążenia układu drogowego prowadzącego przejścia granicznego Zosin-Uściług. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości tego połączenia. Ponadto będzie stanowiła uzupełnienia układu drogowego wokół miasta powiatowego w związku z projektowaną drogą ekspresową S17 Lublin – Hrebenne. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 
Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek, głównie od międzynarodowych instytucji finansowych oraz z obligacji. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Istotnym źródłem wpływów do KFD będą również środki UE, pochodzące z programów operacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz 2021-2027.