Ruszają prace przy budowie obwodnicy Kraśnika. „To wielka szansa na rozwój”

04.11.2019

Decyzją z dnia 7 października br. wojewoda lubelski Przemysław Czarnek zezwolił na budowę obwodnicy miasta Kraśnik - części drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, na odcinku od km 31+848,78 do km 41+934.40. Dziś z udziałem m.in. wojewody Czarnka, wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina i ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka symbolicznym wbiciem pierwszej łopaty przypieczętowano rozpoczęcie prac w terenie na odcinku o długości ok. 10 km.
 
Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze administracyjnym województwa lubelskiego, w powiecie kraśnickim, na terenie gmin: Wilkołaz (obręb: Pułankowice), Kraśnik (obręby: Zarzecze I, Stróża, Słodków I, Pasieka, Słodków II, Słodków III) i miasta Kraśnik (obręby: Stacja Kolejowa i Kwiatkowice). Wartość umowy na realizację inwestycji wynosi ok. 319,5 mln zł.
 
- Realizujemy skutecznie program budowy dróg krajowych, ale przede wszystkim dotrzymujemy słowa, jeżeli mamy na myśli te główne ciągi komunikacyjne naszego kraju. Kiedy mówimy o drogach bezpiecznych mamy na myśli program budowy dróg krajowych, którego skutkiem są bezpieczne drogi - drogi, których oczekują Polacy, które są standardem XXI wieku. Via Carpatia powstaje zgodnie z naszymi deklaracjami, zgodnie ze słowem, które dał śp. prezydent Lech Kaczyński – mówił minister Adamczyk.
 
Budowa S19 trwa już na pięciu z sześciu odcinków na terenie województwa lubelskiego. Do trzech odcinków realizacyjnych pomiędzy końcem obwodnicy Kraśnika, a węzłem Lasy Janowskie oraz pomiędzy Lublinem i Niedrzwicą Dużą dołączył odcinek stanowiący obwodnicę Kraśnika. W procedowaniu jest jeszcze decyzja na ostatni odcinek w województwie lubelskim, od Niedrzwicy Dużej do początku obwodnicy Kraśnika.
 
- Gdyby ta droga była zrobiona zdecydowanie wcześniej, gdyby nasi poprzednicy z PO, PSL i SLD nie zapomnieli o Lubelszczyźnie, nie planowali rozwoju infrastruktury drogowej wyłącznie w innych częściach kraju, i nie zostawili Lubelszczyzny jako białej plamy na mapie komunikacyjnej Polski, to z pewnością województwo lubelskie ze swoim wielkim potencjałem, który nazywamy kapitałem ludzkim, ze swoim wielkim potencjałem przyrodniczym i geograficznym, na pewno byłoby w innym miejscu rozwoju gospodarczego. To, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości w ciągu ostatnich czterech lat, to efekt działania polityki zrównoważonego rozwoju i wielka szansa dana Lubelszczyźnie, nie tylko na  bezpieczeństwo, ale właśnie na rozwój gospodarczy – podkreślił wojewoda Czarnek.
 
Wystąpienie wojewody
 
Projektowany odcinek drogi obejmuje budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej S19 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zakres projektu obejmuje m.in. budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, budowę węzłów drogowych: „Kraśnik Północ” i „Kraśnik Południe”, budowę Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) - strona lewa i prawa oraz budowę Obwodu Utrzymania Drogowego z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi.
 
W ramach robót zaplanowano również budowę dróg dojazdowych, przebudowę istniejących dróg w  zakresie kolizji z drogą ekspresową z uwzględnieniem ich przyszłej kategorii, w tym przełożenie istniejącej drogi krajowej DK 19 w zakresie projektowanej drogi DD30 (planowana droga wojewódzka), budowę i przebudowę zatok autobusowych, budowę tymczasowych obiektów budowlanych wynikających z przyjętej przez wykonawcę technologii wykonania robót oraz budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych.
 
Inwestycja zakłada także budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową, budowę pasów technologicznych rozumianych jako utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania pasa drogowego, który służyć będzie do pielęgnacji, strzyżenia zieleni, konserwacji urządzeń odwadniających itp.
 
Przewidziano też budowę i przebudowę zjazdów z dróg obsługujących lub innych dróg niższej kategorii wraz z przepustami, budowę obiektów inżynierskich, budowę obiektów inżynierskich w ciągu istniejących dróg (w tym w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 19 wraz z jej odcinkową przebudową) w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia m.in. w aspekcie uwarunkowań hydrologicznych i środowiskowych, budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, przepompownie, zbiorniki retencyjne.
 
Projektowany odcinek drogi stanowiący fragment zadania inwestycyjnego obejmie też: przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń i infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne.
 

W planach jest również przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych, hydrologicznych i innych.