Ruszyła budowa S19 od Lublina do Niedrzwicy Dużej

08.10.2019

Budowa S19 trwa już na czterech z sześciu odcinków na terenie województwa lubelskiego. W pierwszej kolejności prace ruszyły na trzech odcinkach pomiędzy końcem obwodnicy Kraśnika a węzłem Lasy Janowskie. Teraz maszyny budowlane pojawiły się również pomiędzy Lublinem i Niedrzwicą Dużą. – Via Carpatia będzie wielkim motorem napędowym rozwoju gospodarczego całego regionu – mówi wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
 
Symbolicznym wbiciem pierwszej łopaty przypieczętowano rozpoczęcie prac w terenie w Zemborzycach.  W uroczystości uczestniczyli m.in. wojewoda Czarnek, poseł na Sejm RP Lech Sprawka, radny województwa lubelskiego Marek Wojciechowski oraz dyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA Mirosław Czech.
 
- Cieszę się ogromnie, że uczestniczymy w historycznej chwili otwierania komunikacyjnego  województwa lubelskiego. Zrobiliśmy już to 6 września, bo wyprowadziliśmy drogę ekspresową w kierunku Warszawy i jeździmy w kierunku Garwolina, wszyscy to zauważamy, bo świetnie nam się jeździ– mówił Przemysław Czarnek.
 
Dzień wcześniej wojewoda lubelski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla obwodnicy Kraśnika. Do wydania pozostała jeszcze decyzja na ostatni odcinek w woj. lubelskim.  
 
Również w poniedziałek wojewoda podkarpacki wydał zezwolenie na pierwszy z sześciu odcinków przyszłej S19 pomiędzy węzłem Lasy Janowskie a Sokołowem Małopolskim.
 
Obecnie w realizacji, w trybie projektuj i buduj, jest blisko 130 km odcinek S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim. Budowę podzielono na 12. odcinków, po sześć w województwie lubelskim i podkarpackim. Umowę na realizację trzech pierwszych odcinków podpisano 30 października 2017 r, a na ostatni 21 grudnia 2018 r. Dla pięciu odcinków w woj. lubelskim wydano już decyzje ZRID, ostatnia spodziewana jest wkrótce. Na terenie województwa podkarpackiego w procedowaniu są cztery wnioski o wydanie ZRID, a dla dwóch odcinków przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku.
 
Z pierwszych odcinków kierowcy powinni skorzystać w połowie 2021 r. a z całej trasy pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim w połowie 2022 r. Tym samym Rzeszów poprzez Lublin połączy się drogą ekspresową z Warszawą.
 
 
 
Decyzję ZRID wydano już dla odcinków:
 
Lublin Węglin - Niedrzwica Duża, długość ok. 12 km, wartość umowy na realizację ok. 312,2 mln zł,
Obwodnica Kraśnika, długość ok. 10 km, wartość umowy na realizację ok. 319,5 mln zł,
Kraśnik - Janów Lubelski, długość ok. 18 km, wartość umowy na realizację ok. 390 mln zł,
Obwodnica Janowa Lubelskiego, długość ok. 7 km, wartość umowy na realizację ok. 148,5 mln zł,
Janów Lubelski - Lasy Janowskie, długość ok. 8 km, wartość umowy na realizację ok. 183,6 mln zł,
Zdziary - Rudnik nad Sanem, długość ok. 9 km, wartość umowy na realizację ok. 286,9 mln zł.
 
 
Wojewoda Lubelski prowadzi procedurę dla odcinka:
 
Niedrzwica Duża - Kraśnik Północ, długość ok. 20 km, wartość umowy na realizację ok. 498 mln zł.
 
 
Wojewoda Podkarpacki prowadzi procedurę dla odcinków:
 
Lasy Janowskie - Zdziary, długość ok. 9,3 km, wartość umowy na realizację ok. 236,3 mln zł,
Rudnik nad Sanem - Nisko Południe, długość ok. 6 km, wartość umowy na realizację ok. 196,3 mln zł,
Podgórze - Kamień, długość ok. 10,5 km, wartość umowy na realizację ok. 333,5 mln zł,
Nisko Południe - Podgórze, długość ok. 11,5 km, wartość umowy na realizację ok. 272,5 mln zł.
 
 
W przygotowaniu dokumentacja do złożenia wniosków o ZRID dla odcinka:
 
Kamień - Sokołów Małopolski Północ, długość ok. 7,9 km, wartość umowy na realizację ok. 286,4 mln zł.